Недобросовісна конкуренція: поняття і форми

Недобросовісна конкуренція: поняття і форми

Недобросовісна конкуренція - це ситуація, коли відзначається зловживання правом вільної конкуренції для підвищення прибутку. Спектр підприємницької діяльності, яку можна віднести до нечесної, досить широкий. Паризька конвенція розрізняє три види неправомірної конкуренції:

1. Вчинки, які призводять до того, що споживач приймає підприємство, товари або комерційну (промислову) діяльність даної компанії за фірму, товари або діяльність конкурента.

2. Неправдиві заяви, які дискредитують підприємство, товари або діяльність конкурентів.

3. Використання позначень або вказівок, які вводять в оману споживача щодо способу виготовлення, характеристик або кількості товарів.

Поняття і форми недобросовісної конкуренції

У коментарі до Закону про товарні знаки до недобросовісної конкуренції відносять ще 12 видів діяльності, зокрема:

1. Підкуп клієнтів конкуруючих підприємств, який спрямований на залучення їх як клієнтів.

2. Підкуп службовців і промислове шпигунство.

3. Незаконне використання або розкриття нових ідей, товарів конкурента.


4. Спонукання співробітників конкурента до розірвання або порушення трудового договору.

5. Загроза конкуруючим компаніям позовами про порушення товарних знаків або патентів у тому випадку, якщо це робиться з метою суперництва в торговельній діяльності.

6. Бойкотування торговельної діяльності іншого підприємства для того, щоб не допустити конкуренції.

7. Демпінг, тобто реалізація своїх товарів за заниженою вартістю - також недобросовісна конкуренція.

8. Створення враження, що споживач отримає можливість здійснити покупку на надзвичайно привабливих умовах, коли в реальності цього немає.

9. Свідоме копіювання послуг, товарів, реклами та інших аспектів діяльності конкурентів - теж недобросовісна конкуренція.

10. Порушення договорів, укладених з конкурентами.


11. Випуск реклами, де товари підприємства порівнюються з товарами конкурентів.

12. Порушення встановлених положень, які не мають безпосереднього відношення до конкуренції, але які дозволяють домогтися переваги в конкурентній боротьбі.

Промислове шпигунство

Недобросовісна конкуренція з метою отримання інформації про діяльність конкурентів називається промисловим шпигунством. Це поняття вперше було використано на початку 60-х років, але в ужитку воно вже протягом століть. Метою такого шпигунства є видобуток інформації про перспективи діяльності конкурента. Основою досягнення промислового шпигунства є недобросовісна конкуренція. У конкурентній боротьбі дуже важливо зберігати комерційну таємницю, так як якщо секретні відомості потраплять до сторонніх осіб, це може послабити економічні позиції компанії і завдати їй шкоди. У країнах ЄС немає прямих законів, які були б спрямовані на боротьбу зі шпигунством, але водночас законодавство розглядає його як злочин.