Неподаткові доходи бюджету: що до них відноситься?

Неподаткові доходи бюджету: що до них відноситься?

Крім звичних нам податкових платежів, державна скарбниця отримує також чималий прибуток і з неподаткових. Давайте розберемося, що це таке і яка роль даного механізму у вітчизняному капіталі.

Що таке бюджетний дохід

Всі ми розуміємо, що для нормального функціонування наша держава повинна отримувати грошові кошти, які акумулюються і називаються бюджетом. Деякі суми надходять від фізичних осіб, ну а деякі від юридичних - це і називається прибутковістю капіталу.

Помилково вважати, що державна скарбниця поповнюється тільки зобов 'язаннями осіб та іншими митами. Тому в сучасній практиці подібні надходження поділяють на податкові та неподаткові доходи бюджету. Як вони формуються?

Спочатку велика маса надходжень потрапляє в місцеві органи самоврядування, проте затримується там тільки третина від цієї суми, інші ж кошти перераховуються на користь національної скарбниці.

Насправді цей процес досить складний і вимагає комплексного підходу до його розгляду, але давайте спробуємо в ньому розібратися.

Які фактори впливають на рівень доходів

Якщо подивитися на цей механізм у загальносвітовому розрізі, то можна побачити все дещо інакше. Ви ніколи не замислювалися над тим, чому якісь країни більш розвинені, і вулиці у них облагороджені, і незахищені верстви населення живуть в більшому достатку, ніж в інших?

Податкові та неподаткові доходи бюджету, а також їх рівень багато в чому залежать від ступеня взаємодії між державними важелями та суб 'єктами-платниками. Важливу роль також відіграють такі фактори, як виробничий і технічний розвиток всередині країни, політичні двигуни, рівень відносин у соціально-економічному аспекті держави.

Тому перераховані вище складові значно впливають не тільки на поточний обсяг скарбниці, а й на ступінь національного багатства в цілому.


Поняття неподаткових доходів бюджету

Отже, ми розглянули, від чого може залежати добробут держави і можливості її збільшення. Однак наше основне завдання полягає у визначенні та розкритті поняття "неподаткові доходи бюджету", а також нам необхідно з 'ясувати їх структуру і роль.

Згідно з чинним законодавством, до цієї категорії належить досить-таки значна група надходжень, тому помилково припускати, що платники податків містять національну казну.

До неподаткових доходів бюджету відносяться різного роду і виду відрахування, які обґрунтовано надходять на бюджетні рахунки. Тому досить складно дати цьому поняттю якесь універсальне і лаконічне визначення, і єдине, що можна підвести під загальний знаменник в даних платежах - так це те, що жоден з них не є податком.

Для більшого розуміння сформованої картини давайте розглянемо їхні різновиди.

Види неподаткових доходів бюджетів

Згідно з бюджетною політикою держави, існують рамки і планові величини даного показника, які розділені на групи відповідно до чинної, затвердженої законодавчо структурою.

Таким чином, до неподаткових доходів бюджету відносяться:

 1. Будь-які надходження, які виникають при будь-якій відплатній передачі майна, що належить державі.
 2. Будь-які фінансові потоки, які виникають внаслідок продажу державного майна.
 3. Грошові надходження, які мають місце при наданні оплачуваних послуг органами судової або виконавчої влади.
 4. Будь-які фінансові доходи, які являють собою результат притягнення до цивільно-правової відповідальності - штрафи, пені та інші.
 5. Бюджетна допомога, яка отримана від інших державних органів.

При цьому хочеться зазначити, що, незважаючи на відсутність чітких ставок подібних надходжень, склад неподаткових доходів бюджету жорстко планується у звітному періоді, виходячи з тих показників, які були отримані в попередньому році. Згідно зі статистичними даними, найбільший вплив на загальну суму цих грошових потоків надає прибуток від здачі в оренду державної власності.


Джерела неподаткових державних надходжень

Отже, ми розібралися, яка структура неподаткових доходів бюджету, давайте тепер постараємося виділити основні джерела, з яких наша держава витягує прибуток:

 • як вже говорилося вище, на першому місці у нас стоять будь-які надходження, що представляють собою орендну плату від використання муніципальної власності, а саме - будь-якої нерухомості;
 • відсотки, які нараховуються на залишилися незадіяні бюджетні кошти, розміщені на кредитних рахунках комерційних суб 'єктів господарювання;
 • крім цього, також чималий прибуток приносять відсотки за позиками, наданими іншим державам;
 • будь-які паї, дивіденди від участі в частці акціонерного капіталу різних організацій;
 • інші надходження, які не є податками.

Як ми бачимо, ця категорія прибутку займає чималу нішу в державній скарбниці. Однак з цього приводу є деякі протиріччя: окремі вчені вважають, що "інші" надходження, тобто неподаткові доходи бюджету, не можуть приносити такий величезний прибуток країні.

Доходи регіонального значення

Давайте спробуємо розділити надходження до державної скарбниці за категоріями використання. Неподаткові доходи регіонального бюджету - це фінансові потоки, які надходять на рахунки обласного значення безповоротно та безоплатно для подальшого використання в цільових потребах.

Як правило, регіональний дохід поповнюється такими джерелами:

 • вищезазначені орендні платежі;
 • платні послуги місцевих виконавчих та інших державних органів;
 • будь-які компенсації, штрафи і пені, які були призначені внаслідок доведення факту адміністративного та кримінального правопорушення;
 • доходи від платежів юридичних осіб за забруднення навколишнього атмосфери;
 • фінансові надходження за понадлімітне використання лісового фонду держави.

Як правило, ці категорії займають тільки десяту частину від загальних надходжень до регіональної скарбниці, інша частина заповнюється податками.


Неподаткові доходи місцевих бюджетів

Що стосується основних джерел надходження, то місцеві доходи практично нічим не відрізняються від регіональних, за винятком двох останніх пунктів - надходжень за забруднення атмосфери і понадлімітного використання лісового багатства країни, які сплачуються на рахунки обласного масштабу.

Але, крім цього, неподаткові доходи місцевих бюджетів також формуються за рахунок наступних фінансових потоків:

 • при надходженні субсидій та дотаційних відрахувань з бюджетів інших рівнів впливу;
 • поворотні види фінансової допомоги, або, як їх ще прийнято називати, субвенції, що надходять з регіональної скарбниці;
 • фінансові надходження, які відносяться до позабюджетних фондів;
 • будь-які добровільні та безоплатні фінансові інвестиції, які надходять від фізичних та юридичних осіб.

Властивості неподаткових надходжень

Незважаючи на те що неподаткові доходи бюджету не мають чітко спланованого алгоритму та методології обчислення надходжень, їх складно назвати примусовими.

У сучасній практиці прийнято такі платежі відносити до переважно добровільних, оскільки не завжди вони носять примусовий характер і можуть являти собою безоплатне перерахування фінансових потоків. Тому навіть якщо платіж обов 'язковий, то на відміну від податкового, він несе будь-яку користь платнику - чи то роботи, чи послуги.

Крім цього, до неподаткових доходів бюджету належать такі властивості, як регулярність і стабільність, за винятком тих категорій, які визначаються за рішенням факту порушення кримінальних та адміністративно-правових норм і являють собою штрафи і різні стягнення.


І нарешті, надходження неналогового характеру мобільні - вони можуть поповнювати казну як одного регіону в цьому звітному періоді, так і іншого вже в наступному.

Як підвищити ефективність неподаткових платежів

Для того щоб неподаткові доходи бюджету приносили максимальну користь державній скарбниці, необхідно провести заходи з підвищення та підтримання їх ефективності, чого явно не спостерігається в нашій державі.

Ось, наприклад, зараз активно впроваджується програма з приватизації та ліквідації державних підприємств, а це означає, що значна кількість споруд розпродається приватним особам, хоча в іншому випадку вони могли б здаватися в оренду і приносити систематичний прибуток.

Крім цього, необхідно провести інвентаризаційні заходи державного майна для чіткого розуміння того, які з активів не задіяні і простоюють, не приносячи ніякого доходу.

Ще один важливий захід щодо підвищення ефективності - це врегулювання взаємовідносин всередині міжвідомчих організацій з метою виключення укриття деяких осіб від сплати обов 'язкових внесків.