Поняття і види спілкування як найважливіша область вивчення психології

Поняття і види спілкування як найважливіша область вивчення психології

Проблема вербального контакту між людьми з точки зору науки

Поняття і види спілкування складають одну з найважливіших областей дослідження психології. Незважаючи на зовнішню простоту, даний процес включає в себе безліч різноманітних нюансів і складових. У сучасному світі, де комунікативних кордонів практично не існує, дослідженням саме цього явища приділяється підвищена увага.

Поняття і характеристика особистої взаємодії

Якщо не лізти в наукові дебрі, то можна сказати, що спілкування - найважливіший процес у житті кожної людини і всього суспільства в цілому. Саме за допомогою нього люди не тільки обмінюються інформацією, а й стають повноправними членами суспільства. Через цей процес відбувається соціалізація людини, найважливішим результатом якої є розкриття природних завдатків і здібностей. Різноманітність, яку ми зустрічаємо, вивчаючи види спілкування, тільки підтверджує тезу про величезне значення цього явища.

Основні компоненти взаємодії

Сама по собі взаємодія між людьми включає в себе кілька основних етапів. По-перше, це потреба поділитися своїми думками з якоюсь конкретною людиною або отримати у неї певну інформацію. По-друге, всі види спілкування передбачають період підготовки, під час якої вибирається стиль ведення діалогу, формулюються цілі і найважливіші тези. По-третє, відбувається доведення потрібної інформації до співрозмовника, паралельно з чим людина коригує намічений план діалогу і манеру поведінки. По-четверте, спілкуються аналізують результат взаємодії, відзначаючи свої промахи та успіхи.

Основні риси формального діалогового вікна

Існують різні підходи, відповідно до яких виділяються ті чи інші види спілкування в психології. Практично в будь-якій класифікації існує так званий "формальний діалог", коли одна людина відгороджується від іншої своєрідною маскою, а сам контакт нагадує простий набір шаблонних і стереотипних фраз. Іноді така манера навіть необхідна: існують різні види діяльності, коли потрібно приховати свої справжні наміри від партнера.

Рольова взаємодія між людьми

Досить часто зустрічається в житті так зване рольове спілкування. У цьому випадку величезне значення має соціальний статус співрозмовників, а також те, яку соціальну роль вони в даний момент виконують. Прикладами такої взаємодії можуть бути види спілкування за схемою покупець - продавець або чиновник - відвідувач.

Вербальна взаємодія з конкретною метою

Говорячи про види спілкування, не можна не згадати про діловий стиль. Його головна відмінна риса - обов 'язкова націленість на конкретний результат, звідси і насиченість не тільки в інформаційному плані, але і в міміці, і в жестах. При цьому співрозмовники дуже уважно ставляться до фраз і манери поведінки один одного, складаючи для себе соціальний портрет партнера.

Найважливіша взаємодія між людьми

Найбільш особистий характер носить інтимне спілкування. Воно обов 'язково передбачає максимальний такт і зацікавленість у партнері, врахування емоційного фону бесіди, щирість і тісний вербальний контакт.