Соціоніка - це... Соціоніка: визначення, типологія та особливості

Соціоніка - це... Соціоніка: визначення, типологія та особливості

Рідко можна зустріти того, хто на всі 100% зрозуміє думки і переживання іншого. Є люди, з якими можна довго і із задоволенням спілкуватися, навіть без повного взаєморозуміння. А є ті, розмова з якими дається важко. Тут же виникає безліч питань: чому все саме так? Як правильно спілкуватися? І чому оточуючі по-різному сприймаються людьми? Ці сторони людської реальності досліджує соціоніка. Що таке соціоніка?

Створення

Соціоніка - це вчення про типи особистості та взаємодії між ними. Першою, хто заснував цю наукову течію, була Аушра Аугустінавічюте. Фактично вона була одним з перших радянських соціологів. На початку 70-х років Аушра знайомиться з типами особистості Юнга і психоаналізом Фрейда, починає вивчати теорію інформаційного метаболізму А. Кемпінського. На основі цих трьох знань була створена теорія соціоніки.

У 1968 році Аушре стало зрозуміло, що можна розширити навчання Юнга, окремо позначивши 8 типів особистості. Дещо пізніше вона знайомиться з типологією особистості Майєрс - Бріггс і наполягає на необхідності створення методу, який би дозволив діагностувати тип інформаційного метаболізму. Одним з таких методів виступає тест особистості. Соціоніка не має загальновизнаного наукового статусу, незалежні автори вказують на недостатню емпіричну обґрунтованість цього навчання, але все ж напрям це має місце бути, і багато людей, які бажають розібратися в собі і оточуючих, вдаються до напрацювань соціоніків. У цьому їм якраз і допомагає згаданий вище тест. Опитувальник передбачає наявність 40 питань з 3 варіантами відповідей. За результатами проходження тесту можна визначити, до якого соціонічного типу належить респондент.

1980 рік вважається роком заснування соціоніки. У популярному журналі "Наука і техніка" Аушра опублікувала статтю про інформаційний метаболізм і його моделі. Дослідниця пише ряд наукових публікацій, в яких розглядається соціоніка особистості, виступає на всесоюзних наукових конференціях, доводячи, що її концепція має право на життя.

Соціоніка жінки-соціолога зацікавила на тільки психологів і соціологів, а й фахівців з таких областей, як біоніка, теорія систем, кібернетика, програмування.

Визначення

Як ми вже згадували, незважаючи на десятиліття існування, дисципліна ця не має загальноприйнятого наукового статусу через брак емпіричних даних. Якщо говорити про визначення, то соціоніка - це концепція типів особистості і взаємин між ними. Це вдосконалена модель суспільства, в якій кожен спеціаліст відноситься до певного психотипу, що допомагає йому знайти своє місце в соціумі.

На Заході термін "соціоніка" вживають в іншому сенсі: їм прийнято позначати область дослідження в сфері штучного інтелекту і місце цих нових знань в соціології.

Також можна сказати, що соціоніка - це науковий перебіг, який вивчає закономірності інформаційної взаємодії людини і навколишнього середовища.


Так що ж це?

Як вже було сказано, соціоніка розглядає психотипи особистості. Але визначення, зазначене вище, занадто загальне. Далі постараємося більш детально розглянути, що таке соціоніка.

У повсякденній життєдіяльності людина стикається з великою кількістю інформації. Все це інформаційне середовище можна умовно поділити на 8 сегментів знань. Кожен з них по-своєму описує реальність: одні орієнтовані на взаємини між людьми, інші - на сферу матеріального тощо. Людині властиво сприймати всі ці 8 сфер реальності, але по-різному їх розуміти. Наприклад, хтось може добре розбиратися в міжособистісних взаєминах, не розуміти, але бути зацікавленим у фізичних відчуттях і абсолютно не надавати значення матеріальному середовищу. І якщо зустрічаються люди, свідомість яких орієнтована на хороше сприйняття одних і тих же аспектів, вони відразу знаходять спільну мову. Якщо ж зустрічаються люди з різними сферами сприйняття, то їм складно буде знайти точки дотику в спілкуванні.

Соціонічний базис

Виходячи з навчань Юнга, була сформована теоретична база соціоніки. Вчений говорив, що людина може бути тільки інтровертом або екстравертом, і ніяк тим і іншим одночасно. Так само і в сучасній соціоніці існують пари, які визначають приналежності нагороду до певного типу:

  • Інтроверсія/Екстраверсія.
  • Раціональність/Ірраціональність.
  • Логіка/Етика.
  • Сенсорика/Інтуїція.

Ці пари називаються дихотоміями соціонічних типів.

Тести

Визначити до якого соціонічного типу належить людина, можна за допомогою спеціального опитувальника, розробленого на основі соціального-психологічеких концепцій такої науки, як соціоніка. Тест початкового зразка складався з 40 питань, які розкривали переваги, особливості поведінки та психологічний стан людини. З часом кожен, хто вивчав соціоніку, пропонував свої варіанти тестових завдань. І на сьогоднішній день є більше 10 різновидів анкет. Їх можна поділити на три типи:

  1. Великі. Складаються з 30 і більше питань, які описують поведінку людини і її особливості. Наприклад: "" Яке у вас мислення? "", "" Як ви спілкуєтеся з людьми? "", "" Як зазвичай робите прибирання? "" тощо. Для кожного з питань передбачено 2-3 варіанти відповіді. Один орієнтований на інтровертів, а інший - на екстравертів. Третій же пропонує пропустити питання і рухатися далі.
  2. Скорочені. В основному в цих тестах до 30 питань. За змістом вони практично нічим не відрізняються від тестів першого типу, оскільки мета дослідження все та ж - визначити приналежність людини до того чи іншого психотипу, чим, власне, і займається соціоніка. Тести, однак, мають кілька відмінностей: питання неможливо пропустити, а в ході анкетування можуть застосовуватися асоціативні методи. Наприклад, питання можуть бути сформульовані таким чином: "" З чим у вас асоціюється навчання/наука/знання? "" тощо.
  3. Експрес. Віяння сучасних технологій не обійшли стороною і цю область знань. Останнім часом популярними стали швидкі тести. У них не більше 10 питань з двома можливими варіантами рішень. Питання прямолінійні, тобто респондента "" прямо в лоб "" запитують: "" Що вам ближче? "" і пропонують такі відповіді, як "" наука "", "" емоції "", "" мистецтво "" тощо. Приклад такого експрес-тесту ви можете бачити нижче.

Соціонічні типи

Всі соціонічні типи особистості діляться на дві великі групи: інтроверти і екстраверти. У свою чергу вони ранжуються з превалювання головних функцій: логіка, відчуття, інтуїція, етика. Ці групи класифікуються відповідно до додаткових функцій. В результаті можна отримати 16 психотипів. Об 'єднавши їх за підгрупами з орієнтиром на головні функції, можна розглянути особливості кожного.

Соціоніки вважають, що одна з функцій психіки завжди стоїть на чолі кута і пригнічує інші. Умовно існує дві групи позначень цих типів. Перша називає психотипи іменами літературних та історичних персонажів, друга наділяє соціотип вираженою рисою характеру. У кожному соціонічному тесті підсумковими є результати з такими назвами: "" Бальзак ""/"" Критик "" або "" Дюма ""/"" Шукач "".


Логіка

Логіко-сенсорний екстраверт. Для нього характерні розумні і логічні дії. Напористий, легко збирає інформацію. Любить бути в центрі уваги і сміливо відстоює свої ідеї. Із задоволенням виводить з душевної рівноваги оточуючих людей. Він вважає, що не варто говорити про хороше (адже це і так зрозуміло). Вважає, що якщо людина підпорядковується правилам, це означає, що у неї сильний характер.

Логіко-інтуїтивний екстраверт - заповзятливий, не шкодує ні сил, ні знань для нової справи. З кожної ідеї може отримати користь. Ніколи не розмінюється по дрібницях, оптиміст, легко приймає рішення і вірить в успіх. Заради цього горезвісного успіху забуває про відпочинок.

Логіко-інтуїтивний інтроверт. Живий, аналітичний розум і структурне мислення дають можливість цій людині зробити неможливе. Він вміє вловлювати закономірності і добре розуміється на тому, що є основним, а що другорядним. Людей цінує за внесок у спільну справу, здатний розгледіти в оточуючих таланти і змусити повірити у власні сили. Головний недолік - невміння підлаштовуватися під ситуацію і захищати свої переконання.

Логіко-сенсорний інтроверт - людина відповідальна і вічно прагне порядку. Не терпить, коли хтось чинить не так, як написано в правилах. У своїх рішеннях керується аналітичним розумом, але коли трапляється ситуація, яка не вписується ні в одні "рамки", це може його вивести з рівноваги.

Етика

Етико-інтуїтивний екстраверт - це людина з глибоким внутрішнім світом. У нього завжди багато суперечностей, але він здатний відчувати глибокі почуття і заради них може багатьом пожертвувати. Здатний знайти внутрішню гармонію. Далекоглядний, відчуває, що може трапитися, і попереджає про це оточуючих.


Етико-сенсорний екстраверт. Загальність, відкритість і сприйнятливість - ось його головні характеристики. Ця людина тонко відчуває переживання інших, завжди знаходить потрібні слова і радісно приймає гостей. Єдиний його недолік - метушливість.

Етико-інтуїтивний інтроверт - гуманіст вищого рівня. Добре розуміє людей, хоче пізнати людину такою, якою вона є, а не такою, якою вона хоче здаватися. Прагне до створення безконфліктної обстановки, тому багато чого прощає. Сором 'язливий і не впевнений в собі, бояться здаватися нав' язливим. Зате добрий і чуйний, за що його і цінують.

Етико-сенсорний інтроверт - справедливо оцінює вчинки. На першому місці у нього завжди стоять совість і мораль. Вимогливий у цих питаннях. Не терпить насильства, зла і несправедливості. Досить вольовий і рішучий, може постояти за себе і близьких. Принциповий і наполегливий у досягненні бажаного.

Інтуїція

Інтуїтивно-логічний екстраверт - ворог усього старого. Крім інтуїції, у нього добре розвинене логічне мислення. Він захоплений всім новим, докопується до суті речей і вважає, що свою позицію найкраще аргументувати фактами. Завдяки цьому навколо нього завжди багато однодумців, ось тільки він не знає, як побудувати з ними взаємини. Коли він розуміє сутність певної людини, той стає їй нецікавим, і що робити з ним далі, інтуїтивно-логічний екстраверт не знає.

Інтуїтивно-етичний екстраверт - дуже проникливий, добре розбирається в людях. Добрий і поблажливий, про що згодом шкодує, але все одно наступає на ці "граблі" кожен раз.


Інтуїтивно-логічний інтроверт - у нього чудово розвинена уява, він добре розбирається в теорії причинно-наслідкового зв 'язку, причому настільки добре, що готовий передбачити майбутнє. Любить комфорт і зручність у роботі, скептично сприймає зміни.

Інтуїтивно-етичний інтроверт - оптиміст, романтик і мрійник. Здатний витягувати уроки з помилок минулого. Не любить стандартів, володіє тонким почуттям гумору, схильний ідеалізувати людей і вносити нотки свята в буденність. Не може змусити себе займатися нудною, щоденною справою, що носить виключно матеріальний характер.

Сенсорика (відчуття)

Сенсорно-логічний екстраверт - вольова і рішуча людина, яка швидко реагує на зміну ситуації. Наполегливий у подоланні перешкод, завжди йде прямо до мети, володіє хорошими організаторськими здібностями.

Сенсорно-етичний екстраверт - схильний до лідерства, користується повагою в колі друзів і знайомих (а це коло не так вже й мало). Добре визначає якості оточуючих і вміло їх використовує для своєї вигоди.

Сенсорно-логічний інтроверт - допитливий, хоче знати все і про все, у нього добре розвинений естетичний смак. Любить комфорт і прагне до гармонії. Раціонален, ніколи не зробить нічого нерозважливого. Не вміє проявляти почуття, через що оточуючі вважають його байдужим і холодним.


Сенсорно-етичний інтроверт - йому подобається те, що приносить задоволення. Це незамінна людина у випадку, коли необхідно організувати дозвілля. Миролюбний і дипломатичний. Володіє легкою подобою і може погасити назріваючий конфлікт. Не здатний змусити себе робити щоденну роботу і не виносить офіційної обстановки.

Як вже було сказано: соціоніка - це наука про особливості сприйняття навколишнього середовища людиною. Її догми передбачають наявність декількох типів особистості, які впливають на характер і життєву позицію Севастополя.

Визначення соціоніки часто можна почути у сферах бізнесу та профорієнтації, адже розуміння себе та оточуючих - це перший крок на шляху до успіху. І соціоніка допомагає визначити не тільки свої сильні сторони, а й вчить знаходити спільну мову з людьми.