Унікальні властивості глинистих мінералів ґрунтів такі, як шаркоїста будова нанометрового масштабу, наявність фіксованих і взаємозамінних зарядів, можливість адсорбування і утримання (інтеркалювання) молекул, здатність утворювати стабільні колоїдні диспер

Унікальні властивості глинистих мінералів ґрунтів такі, як шаркоїста будова нанометрового масштабу, наявність фіксованих і взаємозамінних зарядів, можливість адсорбування і утримання (інтеркалювання) молекул, здатність утворювати стабільні колоїдні диспер

На багато різних галузей знань впливає фізико-хімічна поведінка глинистих мінералів, від наук про навколишнє середовище до хімічної технології, від кераміки до поводження з ядерними відходами.


Їх катіонообмінна ємність (CEC) має велике значення в балансі найбільш поширених катіонів в ґрунті (Na +, K +, NH4 +, Ca2 +, Mg2 +) і контролі pH, що безпосередньо впливає на родючість ґрунту. Вивчення глин (і мінералів) також відіграє важливу роль у роботі з Са2 +, що зазвичай надходить з суші (річкової води) в моря. Можливість змінювати і контролювати склад і вміст мінералів пропонує цінний інструмент у розробці селективних адсорбентів з різними застосуваннями такими, як, наприклад, створення хімічних датчиків або чистячих речовин для забрудненої води. Ця наука також відіграє величезну роль у класифікації груп глинистих мінералів.