Векторна графіка - це потужний інструмент для роботи дизайнерів

Векторна графіка - це потужний інструмент для роботи дизайнерів

Поняття растрова і векторна комп 'ютерна графіка широко поширені в сферах веб-дизайну і поліграфічного дизайну. Ці інтсрументи в останні роки стали найбільш затребуваними. У статті буде детально розглянуто векторну графіку, області її застосування, переваги та недоліки.

Векторна графіка. Загальна інформація

Векторна графіка - це спосіб роботи з об 'єктами та зображеннями, в якому основну роль відіграють опорні точки. Найбільше поширення вона отримала серед дизайнерів. Створення векторної графіки широко застосовується при роботі з макетами в поліграфічній галузі. У той же час вона не використовується для передачі тонів і напівтонів, а найчастіше показує свою ефективність у створенні простих форм, текстів і контурних фігур.

Основою векторної графіки є принцип, згідно з яким будь-який контур визначається з використанням опорних точок. При цьому весь простір робочого середовища являє собою систему координат. Кожна фігура в такій області описується за допомогою координат опорних точок, які з 'єднуються між собою за допомогою відрізків. Крім того, такі робочі простори всередині також характеризуються заливкою, а саме кольором, градієнтом або патерном. Тобто будь-які елементи зображення являють собою в першу чергу математичні формули. Іншими словами, векторна графіка - це математичний опис найпростіших геометричних об 'єктів.

Можливі формати

На сьогоднішній день існують багато форматів векторної графіки. Серед них можна виділити такі, як CDR, EPS, Ai, CMX, SVG, PSD. Зупинимося детальніше на перших трьох. Найменування формату CDR повністю звучить як Computer Graphics Metafile. Цей тип належить широко відомій компанії "Corel" і використовується в редакторі векторної графіки від даного виробника CorelDRAW.

Ai - векторний формат, розроблений компанією "Adobe". Він використовується при роботі з редактором Adobe Illustrator. Формат EPS слід переглянути докладніше.

Формат векторної графіки EPS

EPS, або Encapsulated PostScript, застосовуються як векторний, так і растровий метод запису інформації. Цей формат з 'явився як результат об' єднання зусиль фірм "Adobe Systems" і "Altsys". Головною метою створення EPS було впровадження технології, яка б дозволяла різним програмним продуктам працювати з PostScript-зображеннями. Тут слід зазначити, що PostScript є мовою опису сторінки, яка є універсальною і не залежить від робочої платформи. Розроблено цей інструмент компанією "Adobe Systems".

Файл PostScript складається з набору команд, які виконуються інтерпретатором цієї мови під час виводу зображення. На нього не впливають ні тип апаратної платформи, ні вид використовуваної на ПК операційної системи. PostScript являє собою мову програмування, тому є можливість перекодувати файл інтерпретатора для подальшого виводу на друк на принтері, який не підтримує роботу з цим інструментом. Крім того, команди PostScript дозволяють керувати екраном монітора. Подібним чином ця функція реалізована в ОС NeXTstep.

У той же час необхідно відзначити, що між EPS і файлами PostScript є суттєві відмінності. Якщо говорити доступною мовою без використання складних технічних формулювань, файли векторної графіки EPS надають користувачеві можливість працювати з графічними програмами без необхідності використання безпосередньо коду PostScript. Крім того, справжній формат дозволяє здійснювати перенесення даних цією мовою в стандартні для використовуваної операційної системи способи передачі інформації. Наприклад, за допомогою екрану дисплея.


Формат EPS у різних операційних системах. Гідності та недоліки

Такими форматами для систем, побудованих на основі Windows від "Microsoft" ", є MetaFile (WMF) або TIFF. Для платформи Macintosh використовуються файли PICT. Серед недоліків EPS слід виділити нездатність підтримують цей формат програм забезпечити повну сумісність між собою. Іншими словами, файли цього типу, створені в одних програмах, часто не можуть використовуватися в інших програмних продуктах або бути імпортовані в них. Незважаючи на це, EPS дуже популярний серед користувачів завдяки своїй потужності.

Зображення у файлі формату Encapsulated PostScript містяться у двох варіаціях за аналогією до TIF. Це може бути векторне зображення, збережене як опис з використанням мови PostScript. Крім того, можливий і другий варіант - піксельна картинка з меншою роздільною здатністю, яка, як і в файлах TIF використовується для здійснення попереднього перегляду зображення. А також у програмах для верстки піксельна картинка виводиться на екран і друкується на принтерах, яких не мають опції підтримки мови PostScript.

Як вже було зазначено раніше в цій статті, в операційних системах Windows формат EPS дозволяє зберегти піксельні зображення в файлах TIF або WMF. Якщо необхідно вивести на друк файл Encapsulated PostScript за допомогою принтера PCL, доцільно зберегти зображення у форматі TIFF з високою роздільною здатністю. Основними перевагами EPS є надійність, добра сумісність з більшістю програм і платформ, а також значні можливості щодо налаштування параметрів. Завдяки цим перевагам даний формат користується популярністю і затребуваний в середовищі розробників програмного забезпечення та комп 'ютерного обладнання.

Редактори векторної графіки

Яким інструментарієм створюється векторна графіка? Програми "CorelDraw" і "Illustrator" до останнього часу були найпопулярнішими і широко поширеними редакторами для створення та обробки подібних зображень. Але кілька років тому в найпопулярнішому растровому додатку "" Photoshop "" також з 'явилася можливість працювати з векторами. Така модифікація дозволяє тепер відносити "Photoshop" до редакторів, які працюють і з растровою, і з векторною графікою.

Недоліки векторної графіки

Основним недоліком цього способу роботи з об 'єктами та зображеннями є його вузька спеціалізація. Вектораня графіка не може повноцінно замінити растрову, оскільки не здатна передавати півтони і тони як фотозображення. Та й загалом функція і мета використання у даного типу зовсім інші. Адже в першу чергу векторна графіка - це робота з примітивами (точка, лінія, сплайн, крива Безьє, коло і багатокутник).

Переваги векторного формату

Необхідно зазначити, що будь-яке зображення, виконане в редакторі для векторної графіки, можна з легкістю масштабувати. Причому як зменшувати, так і збільшувати без втрати якості картинки. Тут має сенс зупинитися більш детально на технології масштабування подібного зображення. Як вже було сказано, векторне зображення являє собою насамперед математичну формулу. Тому при збільшенні або зменшенні зображення графічний редактор просто перераховує координати опорних точок і малює зображення в новому масштабі. Векторна графіка - це інструмент, який робить роботу дизайнерів ефективнішою і простішою.

Такий алгоритм масштабування дуже зручний для використання при розробці логотипів і емблем, чим з успіхом користується більшість сучасних профільних дизайнерів. Зображення, виконане в редакторі векторної графіки, в будь-який момент можна швидко змінити в розмірі без втрати якості картинки. До іншої переваги цього формату слід віднести легкість зміни кольору в кілька кліків комп 'ютерною мишкою, адже він аналогічно задається цифровим значенням. Також можна відзначити малий розмір файлів, оскільки математична формула містить лише опис опорних точок, а не кожного пікселя робочої області.


Ув 'язнення

Насамкінець необхідно зазначити, що абсолютно нові перспективи для роботи з векторною графікою відкрилися після появи нового формату SVG. Зараз він широко використовується в веб-дизайні. Більшість останніх версій найпопулярніших інтернет-браузерів вже підтримують цей графічний формат. SVG дає можливість масштабувати зображення без втрати в якості картинок, що дуже актуально для, наприклад, адаптивності інтернет-ресурсів.