Як правильно написати відгук про проходження практики

Як правильно написати відгук про проходження практики

Кожен студент під час навчання у виші стикається з проходженням практики. Перша практика на молодших курсах часто носить навчально-ознайомчий характер, коли майбутній фахівець тільки придивляється і пізнає ази обраної професії. На старших курсах студенту необхідно самому навчитися виконувати практичні завдання в організації або на виробництві. Прикріплений за конкретним керівником і відділом практикант повинен показати максимум знань, щоб в результаті отримати хороший відгук про проходження практики. Для цього йому необхідно не тільки бути присутнім на робочому місці кожен день, але і вливатися в робочий процес разом з усією командою професіоналів.

Хто готує відгук про проходження виробничої практики

Складання відкликання - це обов 'язок керівника практики від провадження. За кожним прибулим на виробництво студентом закріплюється свій керівник, який курирує діяльність молодого фахівця. Він дає завдання, перевіряє їх, контролює процес виконання, вказує на помилки. Важливо враховувати, що відгук про проходження практики - це документ, який у лаконічній формі резюмує професійний рівень студента під час робочого процесу. Тому детальну характеристику у вигляді спогадів за весь період готувати керівнику не варто. Всі деталі і тонкощі практикант повинен відобразити у звіті, де, залежно від вимог кафедри, потрібно описати кожен робочий день з виконаними завданнями і результатом отриманих знань і досвіду. На основі звіту, власних спостережень, результатів діяльності учня керівник і складає відгук про проходження практики.

Основні структурні компоненти відкликання:

- довідкові дані - Ф. І. О. практиканта, період роботи, місце проходження;

 - основна частина - характеристика студента, його позитивні та негативні професійні та особистісні риси;

- узагальнена оцінка діяльності студента;

- підпис, дата, печатка.

Відгук про проходження практики. Приклад складання

Студент 5-го курсу факультету журналістики (назва вишу) Сергій Володимирович Іванов з 15 березня по 29 травня 2013 р. проходив виробничу практику на телеканалі (назва). Після прибуття на практику студент був розподілений у відділ виробництва художньо-публіцистичних програм. Під керівництвом заслуженого журналіста (Ф.І. О.) практикант освоїв основні навички виробництва аудіовізуального продукту на телебаченні.

Разом з творчою групою відвідував культурні заходи, в результаті чого оволодів знаннями і навичками:


- складання телевізійного сценарію;

- постановки голосу для закадрового тексту до сюжету;

- художньої відеозйомки та монтажу.

У процесі виїзних зйомок молодий фахівець проявив себе як творча та ініціативна особистість. Копітка студійна робота, пов 'язана з обробкою відео (оцифрування, монтаж, архівація відеофайлів), також була по плечу практиканту. Однак такий вид діяльності був помітно менш цікавий майбутньому фахівцеві. Звідси можна зробити висновок, що в період виробничої практики чіткіше проявилася професійна орієнтація студента, яка характеризує наявність в ньому потенціалу для роботи в якості режисера, оператора, адміністратора. Сергію Володимировичу притаманні організаторські здібності, креативність, комунікабельність. Ці необхідні для журналіста риси, а також відповідальність і порядність допомогли Іванову С.В. успішно впоратися з усіма завданнями, передбаченими програмою практики, і отримати позитивну оцінку її результатів. Загалом діяльність студента під час виробничого процесу можна оцінити на "відмінно".

Керівник практики

(Ф. І. О., посада) Дата

Друк організації


Замість ув 'язнення

У такій формі готується відгук про проходження практики не тільки в ЗМІ, але і в будь-якій іншій компанії або організації. Структурні компоненти відкликання залишаються незмінними. Може змінюватися лише стиль написання, оскільки форма викладу не має жорстких рамок і залежить від побажань самого керівника.