Свідомість як основа пізнавальної діяльності

Свідомість як основа пізнавальної діяльності

Свідомість людини являє собою сформовану в процесі соціального життя вищу форму психічного відображення світу. Проявляється словесно і у формі чуттєвих образів. Є основою пізнавальної та освітньої діяльності нагороди.

Свідомість людини

Основною відмінністю людини як виду від усіх інших є її здатність до абстрактного мислення, планування діяльності, вміння згадувати і розмірковувати про минуле досвіду, даючи йому оцінку і роблячи висновки. Все перераховане вище має безпосереднє відношення до сфери свідомості.


Функціонально свідомість розуміється як операційна система мозку. Подібний погляд на дане поняття знайшов широке поширення в природничих науках, зокрема, в біології та медицині. Однак він не здатний повною мірою охопити цінність і важливість свідомості для людини, адже свідомість - куди більше, ніж звичайний фізіологічний процес.

Вітчизняна психологія визначає свідомість як вищу форму відображення об 'єктивних властивостей і закономірностей навколишнього простору. Причому, свідомість притаманна лише людині - як суспільно-історичному суб 'єкту. Свідомість формує у людини внутрішню модель зовнішнього світу, і це обов 'язкова умова для будь-якої пізнавальної діяльності і прагнення людини перетворити навколишній світ. Свідомість розвивається в процесі взаємодії нагороди з іншими людьми, в процесі отримання соціального досвіду. Суть усіх форм психічної діяльності людини, починаючи від найпростішої (рефлексу) і закінчуючи найскладнішою (свідомістю), полягає в тому, що вони виконують функцію орієнтації живого організму в зовнішньому просторі. Чим більш складним є зовнішнє середовище, тим складніша організація психіки, що допомагає успішно орієнтуватися в навколишньому просторі.

Пізнавальні процеси свідомості

Для людини свідомість характеризується, головним чином, пізнавальною діяльністю. Знання людської істоти починається із запам 'ятовування простих елементів культури і навколишнього світу. Використовуючи отримані знання, дитина приймає і запам 'ятовує укладений в навколишніх предметах сенс і значення, вчиться оперувати ними без безпосереднього впливу на самі предмети. Форма такого оперування, словесно-мовленнєва, і подібна діяльність є характеристикою свідомості. Структура свідомості включає в себе всі види пізнавальних процесів: відчуття, пам 'ять, сприйняття, уява, мислення. Завдяки їм людина постійно поповнює знання про себе і про світ. Якщо будь-який з цих пізнавальних процесів порушений або неправильно функціонує, це засмучує роботу всієї свідомості в цілому.