Чому актив і пасив рівні

Чому актив і пасив рівні

Бухгалтерський баланс - це одна з форм бухгалтерської звітності. Як правило, він складається з двох таблиць: активів і пасивів. Актив - це ті кошти, які приносять дохід організації, наприклад, позаоборотні засоби, основні засоби. Пасив - це джерела коштів, до них можна віднести капітал, зобов 'язання. Як правило, актив і пасив завжди рівні.


У бухгалтерському обліку всі господарські операції відображаються за допомогою подвійного запису, тобто одна і та ж операція реєструється двічі на одному рахунку (дебеті) і на другому (кредиті). Це називається проводкою. Наприклад, організація придбала основний засіб. Бухгалтер повинен відобразити це наступним чином: Д08 "Вкладення у позаоборотні активи" К60 "Розрахунки з постачальниками". Таким чином, рахунок 08 - активний, а 60 - пасивний. Звідси можна зробити висновок, що активом є засіб (майно, матеріали, цінності), а пасивом - грошові кошти, за допомогою якого придбано цей об 'єкт. Як правило, сальдо за активом завжди буде дебетовим, а за пасивом - кредитовим. Якщо скласти обороти по активу і пасиву, то вони будуть рівні, але записані будуть по-різному - в дебеті і кредиті. Таким чином, одна і та ж сума буде проведена двічі - в активі балансу і пасиві. Наприклад, ви придбали матеріали. Відобразити це ви повинні за допомогою дебетового рахунку 10. Він показує, які кошти були придбані. А в кредиті ви повинні вказати, звідки вони з 'явилися, наприклад, ви купили їх у постачальника - рахунок 60. Таким чином, 10 - актив, 60 - пасив. Сума за ними дорівнюватиме. Існує й активно-пасивні рахунки. З назви можна здогадатися, що вони можуть бути як активними, так і пасивними. Наприклад, рахунок 76 "Розрахунки з дебіторам" - сальдо може бути записано як у дебеті, так і в кредиті. Роблячи проводку, ви не зможете обійти активний або пасивний рахунок. В іншому випадку у вас не зійдеться бухгалтерський баланс, а це означає, що якусь господарську операцію ви неправильно зареєстрували. Якщо ви надасте такий баланс податковій інспекції, то у неї виникне безліч питань, адже будь-який засіб з 'являється звідкись, а не за миттю чарівної палички.