Договір про надання послуг: умови, порядок укладення

Договір про надання послуг: умови, порядок укладення

Щоб продати послугу, потрібний договір. Він захистить вас від претензій з боку клієнта. Розібралися, на що дивитися в першу чергу, коли складаєш документ. Правильно складений договір про надання послуг чітко визначає порядок надання послуги, умови оплати і санкції за порушення домовленості. Розбираємося, яким має бути найпростіший договір, який захищає і замовника, і виконавця.

Що таке договір надання послуг

Договір про надання послуг — закріплена між сторонами угода, кожна з яких бере на себе виконання конкретних зобов'язань. Це основний документ, який встановлює і закріплює умови надання послуги. Від того, як саме в договорі прописані права, обов'язки і відповідальність сторін, залежить, як буде зроблена послуга і чи буде зроблена взагалі. Важливо не плутати договір надання послуг з договором підряду — це два різні договори і їх регулюють різні закони.


Якими бувають умови договору

Умови договору надання послуг діляться на істотні, додаткові і випадкові. Істотні пункти договори — визначальні, на них треба звернути особливу увагу:

 • Предмет договору. Детальний опис послуги — що, як і в якій кількості повинно бути зроблено клієнтові. Те, за що клієнт платить.
 • Терміни виконання — кінцева дата або частота надання послуг, якщо договір підписується на надання послуг впродовж певного періоду.
 • Вартість. Має бути чітко визначена прямо в тексті договору або окремому додатку до договору. У цій частині чітко фіксується, скільки грошей і в якому порядку замовник платить виконавцеві.

До додаткових умов відносять:

 • Порядок розрахунків — як саме повинен відбуватися розрахунок, готівковим або безготівковим способом, одноразово або у декілька етапів.
 • Гарантійні терміни і що в них входить.
 • Права і обов'язки сторін.
 • Порядок розірвання договору надання послуг.

Є ще випадкові умови договору — це ті, які включаються в зміст договору по індивідуальній домовленості сторін в конкретному випадку.

Порядок укладення

Які послуги може регулювати договір відшкодувального надання послуг

Договір відшкодувального надання послуг регулюється Цивільним кодексом України, глава 63, Стаття 901. «Договір про надання послуг». Договір поширюється на:

 • послуги зв'язку;
 • медичні, ветеринарні;
 • інформаційні;
 • аудиторські, консультаційні послуги;
 • послуги з навчання;
 • туристичному обслуговуванню і тому подібне

Не поширюється: на побутовий і будівельний підряд, науково-дослідні, дослідно-конструкторські, технологічні роботи, послуги перевезення, транспортної експедиції, банківських вкладів і рахунків, розрахунків по акредитивах і інкасо, збереження на товарному складі, доручення, комісії, довірче управління майном. 

Коли можна не укладати письмовий договір

Якщо сума договору не перевищує 20 оподатковуваних мінімумів (340грн), можна домовитися усно, але довести свою правоту в суді в цьому випадку буде набагато складніший.


Хто може виступати сторонами договору

Сторони договору треба правильно прописати, вказавши точні дані, відмітити їх юридичний статус:

 • виконавець, зобов'язується зробити послугу в порядку і об'ємі, встановленому договором;
 • замовник, зобов'язується сплатити послугу в порядку, встановленому договором.

І виконавцем, і замовником може бути як фізична, так і юридична особа. Але якщо замовник — фізична особа, то стосунки із замовником регулює також «Закон про захист прав споживачів».

Предмет договору

У договорі треба чітко і правильно назвати послуги, що робляться, дати визначення, написати опис. Інакше можливі проблеми при виникненні суперечки із замовником. З договору повинно чітко слід, про яку саме послугу йде мова, які вимоги до неї висуваються.

Якщо недостатньо чітко сформулювати предмет договору, суд може розцінити його як неув'язнений. Тому уникайте загальних формулювань.

Порядок прийому послуг

Обов'язково вкажіть, якими документами буде підтверджено виконання зобов'язань перед замовником — це може бути звіт, акт виконаних робіт або факт оплати. Підписання замовником акту істотно знижує ризик невиплати. Пропишіть, що у разі необгрунтованої відмови в оплаті, виконавець складає акт і підписує його сам.

Форсмажор

Можливі форс мажорні обставини і порядок відповідальності краще детально прописувати в договорі окремим розділом. Зазвичай вказують, яким документом буде підтверджено настання форсмажора і за який час сторона повинна повідомити про неможливість виконання своїх зобов'язань.

Відмова від виконання послуг

Згідно з Цивільним кодексом і замовник, і виконавець можуть розірвати договір в односторонньому порядку за умови відшкодування другій стороні фактично понесених витрат і збитків. Якщо довести понесені витрати або збитки буде проблематично, в договорі краще прописати умови розірвання договору і розмір компенсацій другій стороні.