Що таке аналітична робота

Що таке аналітична робота

Даний час не дарма називають століттям інформації та інформаційних технологій. Обсяги нових знань, які щодня доводиться отримувати і обробляти мозку сучасної людини, у багато разів перевершують ту кількість інформації, якою могли оперувати люди ще тільки 100 років тому. Але велика кількість інформації - не завжди благо, тому необхідні фахівці-аналітики, які можуть відсортувати потрібні відомості, обробити їх і дати свої висновки і прогнози.

Необхідність аналізу інформації

У будь-якій галузі діяльності людини виникає необхідність у зборі, сортуванні, обробці інформації, що надходить, та подальшому її аналізі з метою прогнозування ситуації та прийняття на основі цього управлінських рішень. Тому в організаціях і на підприємствах проводиться як інформаційна, так і аналітична робота. Причому, якщо для роботи з інформацією можуть бути залучені технічні фахівці, аналітична робота передбачає і деякий творчий потенціал.


Умінням аналізувати інформацію повинен володіти кожен керівник, але на великих підприємствах працівники, в чиї обов 'язки входить аналітична діяльність, обов' язково є в штаті. Аналіз інформації необхідний для її адекватної оцінки та підготовки прийняття рішень. В аналітичній роботі використовується своя методологія, заснована на законах діалектики та формальної логіки, в ній застосовуються загальнонаукові методи дослідження та методи статистичного аналізу.

Досліджуючи події і процеси, шляхи та форми їх розвитку, аналітик знаходить загальні закономірності і пропонує оптимальні управлінські рішення, спрямовані на підвищення якості праці та виробленої продукції, підвищення прибутку підприємства.

Хто може займатися аналітичною роботою

Не кожна людина має здібності до цього виду діяльності, тому хороші аналітики цінуються на вагу золота. У такої людини повинна бути схильність до копітких досліджень, як і у будь-якої людини, що займається науковими вишукуваннями. Він повинен вміти відбирати і систематизувати інформацію, знаходити загальні характерні особливості, які, в кінцевому підсумку, визначають тенденцію розвитку того чи іншого процесу. Крім уміння використовувати сукупність уявних операцій, здійснюваних за певними алгоритмами, аналітик також повинен вміти користуватися сучасними високотехнологічними засобами. Новітня обчислювальна техніка і програмне забезпечення, за допомогою яких здійснюється обробка фактичних даних, дозволяють підвищити якість досліджень і повною мірою використовувати інформацію, що надходить. Такої спеціальності, як "аналітик" не існує, але ви завжди можете займатися аналітичною роботою, маючи перераховані вище здібності і необхідні професійні знання в даній галузі.