Що таке оборот за кредитом і дебетом

Що таке оборот за кредитом і дебетом

Для самоперевірки ведення обліку здавна був придуманий баланс. Баланс - це рівновага, сенс її в тому, що на підприємстві ніщо нікуди не дівається, і активи завжди рівні пасивам. Баланс складається з підсумкових оборотів за дебетом і кредитом бухгалтерських рахунків за звітний період.

Що таке кредит і дебет

Кредит і дебет (наголоси ставляться завжди на перший склад) - поняття, які використовуються в бухгалтерському обліку для спостереження за господарськими процесами фірми. Бухгалтерських рахунків дуже багато, більше ста, вони створені для того, що б більш детально відобразити кожну операцію життєдіяльності фірми. Кожен рахунок має свій номер і назву.

Під дебетом розуміються всі активи підприємства, тобто чим воно має на поточну дату. Це можуть бути грошові кошти на банківських рахунках, готівка в касі, сума загальної вартості матеріалів на складах, сума вартості основних засобів, заборгованість контрагентів. Чим вищі активи організації, тим успішніше і більше вона вважається.

Пасиви або кредитові обороти - це борги і джерела формування активів. До боргів відноситься: заборгованість із виплати заробітної плати, заборгованість контрагентам, амортизація, заборгованість засновникам або власникам фірми з розподілу прибутку. Джерела формування активів - це, наприклад, статутний або інший капітал.

Для чого використовується оборот за дебетом і кредитом

Запис за кожним рахунком ведеться окремо. Виглядає це так: дебет у розрізі рахунку пишеться з лівого боку, а кредит з правого. Кожна операція відображається в проводці. Той чи інший рахунок може часто використовуватися протягом звітного періоду. Суми записуються в колонках дебету або кредиту, залежно від виду операції. За характером сальдо рахунки діляться на активні, пасивні, активно-пасивні. Підвищення обігу дебету в активних рахунках або активно-пасивних означає збільшення майна організації або наявності прав вимоги. Підвищення обороту кредиту, навпаки, показує їх зменшення. У пасивних рахунках операції відображаються навпаки. Ці рахунки існують для того, щоб було видно, звідки і за рахунок чого надійшли кошти в організацію. Наприкінці періоду обороти дебету і кредиту підсумовуються окремо. Виходить підсумкове сальдо кінцеве. Якщо суми оборотів по дебету і по кредиту збігаються, то рахунок закривається, так як обнуляється. Існує ряд рахунків, які обов 'язково мають нульовий залишок на кінець періоду, в основному це рахунки, на які списуються витрати. Сенс існування дебету і кредиту відображає подвійний запис. Суть полягає в назві - подвійна. Тобто одну операцію належить записати два рази, з використанням двох рахунків. На першому рахунку сума операції йде в дебет, на другому - в кредит, виходить рівновага. Тому баланс завжди повинен сходитися. Якщо загальний оборот дебету не сходиться із загальним обігом кредиту, то десь допущена бухгалтерська помилка.