Як формується ринок

Як формується ринок

Сьогодні поняття "ринок" і "ринкова економіка" - мабуть, одні з найпоширеніших економічних категорій. І не дивно, адже, як показує світовий досвід, це найбільш ефективна форма організації економічного життя суспільства.

Що таке ринок

Історія цього поняття має глибоке коріння. Ринок зародився ще в період становлення первісного суспільства, коли обмін між громадами став регулярним, придбав форму товарного бартеру і почав здійснюватися в певний час у певному місці. Розвивалися ремесла і міста, торгівля розширювалася і за ринками стали закріплювати певні місця (торгові площі). Таке визначення ринку збереглося і до наших днів, але лише як одне з його значень.

У сучасній економічній теорії поняття ринку розширилося до розуміння його як елемента відтворення сукупного громадського продукту. З цієї точки зору, ринок - це досить складна освіта, яка, з одного боку, являє собою сферу обміну і сукупність угод купівлі-продажу, а з іншого - забезпечує взаємозв 'язок між виробником і кінцевим споживачем, тобто безперервність відтворювального процесу, його цілісність.

Умови формування ринку

Для того щоб ринкові механізми налагоджено працювали на благо розвитку ефективної економіки, необхідно домогтися поєднання декількох факторів.1. Незалежність господарюючих суб 'єктів та економічна свобода. Це передбачає право кожного підприємця самостійно вибирати вид діяльності, вирішувати, що виробляти або які послуги надавати, за якою ціною і де їх реалізовувати, з ким співпрацювати. Наявність різноманітних форм власності (поліформізм), що дає можливість виявляти слабкі і сильні сторони кожної з них, давати їм характеристику і на підставі цього вибирати найбільш ефективну форму господарської діяльності. 3. Достатня кількість виробників однотипної продукції (не менше 15), щоб уникнути олігополій (4-5 виробників) і монополій (1-2 виробника). 4. Існування здорової конкуренції, яка змушує підприємців шукати шляхи оптимізації виробничого процесу та підвищення продуктивності праці, впроваджувати нові техніки і технології, скорочувати витрати, збільшувати обсяг готової продукції або послуг, що надаються, і, як наслідок, підвищувати ефективність економіки. 5. Наявність у ринкових суб 'єктів права самостійно встановлювати вартість товару (послуги) і визначати свою цінову політику залежно від коливань попиту і пропозиції. Можливість доступу всіх суб 'єктів підприємницької діяльності до повної та реальної інформації про стан ринка.7. Розвинена ринкова інфраструктура - комплекс галузей, служб, систем, які забезпечують умови виробництва і загальної життєдіяльності.