Як проводити факторний аналіз

Як проводити факторний аналіз

Факторний аналіз є одним з видів фінансової оцінки ефективності роботи тієї чи іншої сфери діяльності в бізнесі. Факторний аналіз застосовують для розгляду інвестиційної, основної та фінансової діяльності.

Інструкція

1. Розгляньте всі можливі варіанти залучення капіталу ззовні в свій бізнес. Це дозволить розрахувати розмір необоротних активів, необхідних для купівлі комерційної нерухомості, обладнання, оплати ліцензій, патентів тощо.

2. Проаналізуйте стан оборотних активів, до яких входять витрати на сировину, запаси матеріалів; витрати на незавершене виробництво, готову продукцію. Сюди ж входять витрати на аванси і майбутні витрати.

3. Перейдіть до аналізу основної діяльності. Метою є прибуток (збиток) від реалізації вироблених товарів і послуг. Зіставте якість і ціну, витрати на виробництво і обсяг реалізації. Врахуйте, що на зміну показників може вплинути рівень інфляції, зміни в законодавстві або висока конкуренція.

4. Виробіть оцінку внутрішніх ресурсів підприємства. Правильно керуючи витратами та інвестиціями, ви можете збільшити прибуток за рахунок рентабельних продажів. Можлива як позитивна, так і негативна динаміка.

5. Ви повинні оцінити фінансову діяльність. Для оптимального залучення коштів необхідний такий показник, як співвідношення між власним і залученим капіталами.

6. Оцініть свої фінансові можливості при позиці коштів у банках. При недостатньо високому доході ви можете опинитися в зоні фінансового ризику, коли виплата відсотків за кредитом може дорівнювати або бути нижче рівня доходів.

7. На основі проведеного аналізу розробте ряд заходів, які дозволять поліпшити фінансову політику підприємства або бізнесу.