Як розподілити нерозподілений прибуток

Як розподілити нерозподілений прибуток

По закінченню звітного року проводяться заключні обороти з визначення чистого прибутку, який списується на рахунок 84 "Нерозподілений прибуток". Величина розподіляється на виплату дивідендів, формування резервного капіталу, збільшення статутного фонду або погашення збитків.

Інструкція

1. Визначте величину чистого прибутку, який утворився на кінець звітного року на рахунку 99 "Прибутки і збитки". Спишіть отриману суму на кредит рахунку 84 "Нерозподілений прибуток". Організуйте збори учасників, засновників або власників підприємства, які зобов 'язані розподілити дані доходи на певні потреби підприємства. Після прийняття рішення видається відповідний наказ, на підставі якого бухгалтер робить розподіл.

2. Виплатіть дивіденди. При цьому необхідно перевірити, що сума чистих активів за поточний звітний рік виявилася менше розміру резервного або статутного капіталу. Нарахування відсотків за акціями підприємства, які належать юридичним та фізичним особам, відображається на дебеті рахунку 84 та кредиті рахунку 75.2 "Розрахунки з засновниками". Якщо дивіденди належать співробітникам компанії, то в кредиті перебуватиме рахунок 70 "Розрахунки з оплати праці".

3. Сформуйте резервний капітал підприємства, який призначений для покриття збитку звітного року, погашення облігацій і викуп власних акцій. Для цього необхідно затвердити розмір резерву, який повинен скласти не менше 5% від суми чистого прибутку, отриманого в поточному році. Відобразіть формування резервного фонду на кредиті рахунку 82 в кореспонденції з рахунком 84.

4. Визначте величину збитків минулих років і погасіть їх за рахунок нерозподіленого прибутку. Для цього на кредит рахунку 84 "Непокритий збиток" списується відповідна сума з дебету рахунку 84 "Нерозподілений прибуток".

5. Збільште статутний капітал. Це рішення приймається на зборах засновників і оформляється змінами в установчих документах підприємства. Після того як внесені поправки будуть зареєстровані в бухгалтерії робиться проводка дебет рахунку 84 і кредит рахунку 80 "Статутний капітал".