Як розрахувати абсолютний приріст

Як розрахувати абсолютний приріст

Для визначення інтенсивності змін будь-яких показників за певний період часу використовується набір характеристик, які отримуються методом порівняння декількох рівнів показників, вимірених на різних позначках часової шкали. Залежно від того, яким чином порівнюються вимірені показники між собою, отримані характеристики називаються коефіцієнтом зростання, темпом зростання, темпом приросту, абсолютним приростом або абсолютним значенням 1% приросту.

Інструкція

1. Визначте, які саме показники і яким чином треба порівнювати між собою, щоб отримати шукане значення абсолютного приросту. Виходячи з того, що ця характеристика повинна показувати абсолютну швидкість зміни досліджуваного показника і розраховуватися як різниця між поточним рівнем і рівнем, що приймається за базовий.


2. Вирахуйте з поточного значення досліджуваного показника його значення, вимірене в тій точці часової шкали, яка приймається за базову. Наприклад, припустимо, що кількість робітників, зайнятих на виробництві на початок поточного місяця становить 1549 осіб, а на початок року, яке вважається базисним періодом, воно дорівнювало 1200 працівникам. У цьому випадку абсолютний приріст за період з початку року по початок поточного місяця склав 349 одиниць, так як 1549-1200 = 349.

3. Якщо потрібно не тільки розрахувати цей показник за один останній період, але і визначити середнє значення абсолютного приросту за кілька періодів, то треба обчислити це значення для кожної часової позначки по відношенню до попередньої, потім скласти отримані величини і розділити їх на кількість періодів. Наприклад, припустимо, що потрібно обчислити середнє значення абсолютного приросту кількості зайнятого на виробництві персоналу за місяцями поточного року. У цьому випадку відніміть від значення показника станом на початок лютого, відповідне значення для початку січня, потім виконайте аналогічні операції для пар березень/лютий, квітень/березень тощо. Закінчивши з цим, складіть отримані значення і розділіть результат на порядковий номер останнього з тих, хто брав участь у розрахунку місяців поточного року.