Як розрахувати матеріальний баланс

Як розрахувати матеріальний баланс

Для визначення матеріального балансу складається економічна таблиця, до якої вносяться дані, що описують виробництво і розподіляють головні види продукції в натуральній формі. Розрахунок даного показника дозволяє проводити аналіз і складати плани натурально-речових співвідношень для оцінки національного капіталу.

Інструкція

1. Вирішіть, в якому вигляді буде розраховуватися матеріальний баланс. Він може бути складений на конкретний період часу, аж до години, або на обсяг продукції, що випускається. Також може бути використано один виробничий напрямок або загальна потужність підприємства.


2. Розробте схему, в якій будуть відображатися всі показники матеріального балансу у вхідних і вихідних потоках. Обов 'язково відзначте різні стадії виробничого циклу, які впливають на якісні та кількісні величини всіх технологічних потоків.

3. Внесіть якісні та кількісні показники у відповідну таблицю. Якщо матеріальний баланс розраховується для невеликого підприємства, то можна зупинити збір інформації на цьому етапі. В іншому випадку розробте документ, який міститиме всі відомості про проект або нове виробництво. Якщо баланс визначається для чинного виробництва, то використовуйте вже отримані величини в ході виробництва за останній рік перед складанням даного звіту.

4. Прийміть як вихідні величини при розрахунку матеріального балансу показники, які були задані в річному проекті продуктивності організації за матеріалами, що надходять, або за готовим виробом. Даний розрахунок необхідно перевести в годинну продуктивність. При цьому обов 'язково врахуйте кількість робочих днів на рік, кількість змін на добу і тривалість зміни. Обов 'язково виключіть з розрахунку дні, під час яких походила модернізація, профілактика або ремонт обладнання.

5. Використовуйте для розрахунку матеріального балансу блок-схему, в якій враховуються вхідні та вихідні величини виробництва продукції, стехіометричні показники, коефіцієнти утилізації, втрати випущеної продукції та нормативи, що пред 'являються до вихідних потоків. Проаналізуйте отримані результати для складання планів.