Як розрахувати накладні витрати?

Як розрахувати накладні витрати?

У практичній роботі, буває, виникає проблема з розрахунком накладних витрат. Це пов 'язано з відсутністю чіткої регламентації порядку ціноутворення в нормативних документах. Кожна галузь відрізняється своєю специфікою, яка повинна враховуватися при обчисленні і розподілі даного виду витрат.

Інструкція

як розрахуватинакладні1. Перед тим, витрати, ознайомтеся з галузевими інструкціями щодо розподілу даних витрат між різними видами продукції, що випускається. Застосування того чи іншого методу значно впливає на величину собівартості у звітному періоді, а, отже, і на розмір оподатковуваного прибутку. Організація самостійно визначає параметри, пропорційно яким відбуватиметься розподіл витрат. Виберіть оптимальний метод, виходячи зі специфіки діяльності вашого підприємства.

2. Для галузей з використанням ручної праці доцільно застосовувати розподіл пропорційно до витрат на зарплату робітників. За обсягом продажів можна розподіляти витрати в організаціях, де виробництво має високий ступінь автоматизації. Також для таких організацій підходить метод розподілу пропорційно машино-годиннику. У тих випадках, коли величина накладних витрат значно менше прямих матеріальних витрат, має сенс використовувати як базу для їх розподілу співвідношення прямих витрат на випуск одного найменування продукції до загальної суми.

3. На великих підприємствах, що виробляють широкий асортимент товарів і мають складну інфраструктуру допустимо використання комбінованих методів.

4. Перед тим як розрахувати накладні витрати, визначте оптимальну базу розподілу для кожного їх різновиду. Наприклад, комерційні витрати можна розподіляти пропорційно матеріальним витратам, а загальногосподарські - пропорційно фонду оплати праці.

5. Для того щоб спланувати накладні витрати, обчисліть загальну суму витрат на господарську діяльність підприємства. Потім розрахуйте розмір накладних витрат, що підлягають включенню до собівартості одиниці виробленої продукції для кожного найменування. Їх величина для планової собівартості визначається виходячи з норм, встановлених державою для конкретних видів витрат; норм, що містяться в обліковій політиці організації, які вираховуються на підставі фактичних даних минулих періодів та їх планованих змін. Період для проведення розрахунків визначається організацією самостійно.