Як розрахувати позиковий капітал

Як розрахувати позиковий капітал

Джерела формування коштів підприємства підрозділюються на власні та позикові. У бухгалтерській звітності вони відображаються в пасиві балансу як кредиторська заборгованість організації та власний капітал. Знаючи величину позикового капіталу, можна попередньо оцінити можливість отримання компанією банківського кредиту.

Інструкція

1. У практиці кредитування малого та середнього бізнесу багато банків в якості головних факторів, що впливають на кінцеву суму кредиту, використовують 2 показники з пасиву балансу:1) величину власного капіталу компанії, 2) відношення величини позикового капіталу до власних коштів і валюти балансу.

2. Величина власного капіталу компанії в більшості випадків не може бути менше суми кредиту, що видається. Таке загальне правило кредитування бізнесу: клієнт не може ризикувати менше, ніж ризикує банк. Однак зі зростанням конкуренції в секторі фінансових послуг і збільшенням пропозиції банки і небанківські організації почали використовувати й іншу схему кредитування.

3. Не секрет, що комерційні компанії, які надають виключно послуги, як правило, не мають достатнього розміру власного капіталу. Внаслідок чого не можуть претендувати на велику суму кредиту. Однак прибуток по бізнесу цілком дозволяє обслуговувати запитаний кредит. У цьому випадку банкам набагато важливіше ставлення позикового капіталу до власних коштів і загальний фінансовий стан компанії.

4. Незважаючи на те, що в кожному банку використовується власна методика оцінки ризиків, можна все ж виділити якісь загальноприйняті норми аналізу. • Якщо відношення позикового капіталу до валюти балансу становить менше 30%, а фінансове становище оцінюється як хороше - це означає, що рівень позикового капіталу допустимий, і компанія може претендувати на кредит. • Якщо позиковий капітал дорівнює власним коштам, варто приділити увагу аналізу тенденцій фінансового стану компанії. Можливий варіант нарощування кредиторської заборгованості внаслідок погіршення позицій підприємства на ринку. • Якщо позиковий капітал становить понад 50% валюти балансу - це означає, що фактично компанія веде бізнес "з коліс". У цьому випадку оцінка кредитоспроможності повинна включати в себе більш детальний аналіз бізнесу і більш глибоку оцінку ризиків.