Як розрахувати термін окупності вкладень

Як розрахувати термін окупності вкладень

Розвиток бізнесу неможливий без інвестицій у виробництво власних або позикових коштів. На етапі складання інвестиційного плану необхідно провести оцінку ефективності передбачуваних вкладень. Для цього розрахуйте термін їх окупності.

Інструкція

1. Розрахуйте передбачуваний річний дохід від використання у виробництві основного засобу, який ви плануєте придбати на кошти капітальних вкладень. Для цього вам необхідно визначити обсяг випуску продукції за рік. Складіть річний виробничий план з випуску продукції з урахуванням продуктивності придбаного основного засобу і можливостей вашої фірми. Розрахуйте суму річної виручки від реалізації продукції.

2. Розрахуйте передбачувану собівартість продукції, що випускається, по місяцях і за рік. Для розрахунку собівартості визначте: кількість і вартість сировини і матеріалів, необхідних для виробництва; амортизацію основного засобу; заробітну плату основних робітників; нарахування на заробітну плату основних робітників; загальновиробничі та загальногосподарські витрати; витрати допоміжних виробництв. Іншими словами, розрахуйте прямі і непрямі витрати, які понесе фірма, використовуючи у виробництві основний засіб, що купується. Якщо ви купуєте його на позиковий капітал, не забудьте включити до витрат сплату відсотків за кредитом.

3. Визначте прибуток від реалізації випущеної продукції. Із суми виручки від реалізації продукції вирахуйте собівартість виробленої продукції. Розрахуйте суму податку на прибуток. Визначте чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства (прибуток мінус податки). Визначте суму середньомісячного чистого прибутку, поділивши чистий прибуток на 12.

4. Розрахуйте термін окупності капітальних вкладень у місяцях, поділивши вартість основного засобу на суму середньомісячного чистого прибутку підприємства. Проаналізуйте отримані результати. Природно, чим менше термін окупності, тим вигідніше плановані інвестиції.