Як розрахувати товарообіг

Як розрахувати товарообіг

Підприємцю, що організовує новий бізнес, необхідно мати абсолютно чіткі уявлення про те, яким буде прибуток підприємства і які витрати воно буде нести, а, отже, що повинен представляти з себе його фінансовий або товарний оборот. Без цих можливих відомостей бізнес починати ризиковано.

Інструкція

1. Щоб спланувати очікуваний оборот підприємства, або, іншими словами, імовірну кількість товарів або послуг, які вдасться реалізувати, доцільно взяти до відома вже наявний досвід, напрацьований на аналогічних (близьких за профілем) підприємствах.

2. Виконавши розрахунок товарного або фінансового обороту за певний проміжок часу і визначивши, які виникнуть витрати для забезпечення цього обороту, обчисливши різницю між першим і другим, ви тим самим позначите прибуток, який буде приносити підприємство.

3. Для більш детальних розрахунків скористайтеся класичною схемою: з імовірної суми річного (місячного, квартального - кому як зручно) обороту вирахуйте обсяг коштів, необхідних для закупівлі товару на цей період (це, як правило, 60-70%). Не забудьте також до списку регулярних витрат включити виплату зарплати співробітникам, оплату оренди приміщення, витрати на транспортні перевезення, страховку, зв 'язок (факс, телефон тощо), амортизацію та ремонт обладнання, виплату податків, юридичні консультації. Отриманий в результаті всіх основних вирахувань підсумок і є прибутком.

4. У разі якщо попередні розрахунки покажуть недостатній прибуток або перевагу витрат над оборотом, необхідно вжити заходів щодо скорочення витрат або пошуку додаткового джерела доходу. В якості засобу для збільшення доходу підприємства можна порекомендувати поведінку рекламної кампанії. Як показує досвід, фінансовий і товарний обіг після її проведення значно перевищують витрату коштів, витрачених на ці цілі.

5. Від реалізації проекту слід відмовитися, якщо заходи зі скорочення витрат у разі їх переважання над товарообігом виявляться неможливими для підприємства.