Як визначити ефективність підприємства

Як визначити ефективність підприємства

Аналіз ефективності діяльності підприємства необхідний його керівникам для оцінки фінансового становища та подальшого стратегічного планування. Також результати такого аналізу підприємства потрібні й інвесторам, кредиторам, аудиторам та іншим зацікавленим особам. Але слід зазначити, що в умовах ринкової економіки об 'єктивна оцінка ефективності підприємств важлива не тільки на мікрорівні, так як саме підприємства є складовим елементом економіки країни в цілому.

Вам знадобиться

  • - баланс підприємства.

Інструкція

1. Проаналізуйте основні показники діяльності підприємства, такі як: обсяг реалізації продукції, прибуток від продажів, собівартість і витрати обігу. Дані показники відображаються в балансі підприємства за поточний період. Відповідальними за складання балансу підприємства є працівники відділу бухгалтерії. Потім проведіть аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства. Для цього необхідно зіставити суми дебіторської та кредиторської заборгованості, а також визначити ступінь їх приросту.

2. Оцініть поточну виробничу діяльність підприємства. Для цього необхідно розрахувати показник рентабельності підприємства, який показує, скільки прибутку від реалізації припадає на одну грошову одиницю витрат. Рентабельність підприємства розраховується як відношення прибутку від продажів до собівартості реалізованої продукції. Рентабельність основної діяльності виражається у відсотках.

3. Проведіть аналіз структури власного капіталу підприємства. Для цього оцініть такі складові власного капіталу, як: статутний капітал, доданий капітал, резервний капітал, фонд соціальної сфери, цільові фінанси та надходження. Дані для аналізу цих показників можна взяти з балансу підприємства за звітний період. В результаті оцінки структури власного капіталу підприємства, можна зробити висновки про те, яку суму власних коштів підприємство витрачає на здійснення виробничої діяльності.

4. Здійсніть аналіз ефективності використання ресурсів підприємства. Для цього оцініть ефективність використання основних фондів підприємства та нематеріальних активів. До основних фондів відносять: будівлі, споруди, транспортні засоби, обладнання та інше. До нематеріальних активів підприємства відносять: авторські права, програми, патенти, ліцензії, товарні знаки тощо.

5. Виявіть фактори і причини, що вплинули на поточний стан виробничої діяльності підприємства. Потім підготуйте і обгрунтуйте управлінські рішення на виявлення та мобілізацію резервів для підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства.