Як знайти коефіцієнт поточної ліквідності

Як знайти коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності, іменований також коефіцієнтом покриття, використовується для визначення того, як підприємство буде реагувати на швидкоплинні зміни ринку. Він розраховується на підставі даних бухгалтерського балансу за звітний період. Аналіз проводиться порівнянням з показниками попередніх періодів.

Вам знадобиться

  • - бухгалтерський баланс;
  • - калькулятор.

Інструкція

1. Визначте величину коштів підприємства, які знаходяться на розрахунковому рахунку та в касі, а також вартість цінних паперів, матеріальних запасів та суму дебіторської заборгованості. Просумуйте дані величини і розділіть на загальну суму кредиторської заборгованості, позик і кредитів компанії. Отримана величина і є коефіцієнтом поточної ліквідності. Для його розрахунку необхідно попередньо заповнити бухгалтерський баланс за формою № 1.

2. Знайдіть суму поточних активів підприємства, яка необхідно для розрахунку коефіцієнта поточної ліквідності. Ця величина визначається на підставі розділу 1 і 2 бухгалтерського балансу. Візьміть значення рядка 290 "Оборотні активи" та вирахуйте з нього показники рядків 220 "Заборгованість засновників з внесків" та 230 "Довгострокова дебіторська заборгованість". Якщо останні дві величини відсутні, то поточні активи підприємства дорівнюють підсумку за розділом 2 балансу.

3. Розрахуйте поточні короткострокові зобов 'язання підприємства. Для цього необхідно повністю заповнити розділ 5 "Короткострокові зобов 'язання" бухгалтерського балансу і визначити підсумок по ньому. Візьміть значення рядка 690 і вирахуйте з нього значення рядків 650 "Резерви майбутніх витрат" і 640 "Доходи майбутніх періодів".

4. Обчисліть відношення поточних активів до поточних короткострокових зобов 'язань, щоб визначити коефіцієнт поточної ліквідності. Проаналізуйте отриману величину, щоб охарактеризувати ліквідність стану підприємства. Чим вище коефіцієнт покриття, тим краще платоспроможність компанії. Оптимальною величиною даного показника є значення в межах від 1 до 3. Якщо коефіцієнт вище 3, можливо, на підприємстві нераціонально використовується капітал. Якщо нижче 1, то це свідчить про високий фінансовий ризик.