Як зробити оборотно сальдову відомість

Як зробити оборотно сальдову відомість

Оборотно-сальдова відомість служить, як правило, для узагальнення, грамотної перевірки правильності цифрових значень рахунків бухгалтерського обліку, а також для створення нового балансу. Застосування даного документа в аналізі фінансово-господарського процесу є першим кроком до автоматизації аналізу, який заснований на даних з управлінського обліку.

Інструкція

1. Створіть табличку рахунків і внесіть до неї всі суми за проведеними операціями. Для кожного рахунку внесіть інформацію про залишки за дебетовими та кредитними процесами на початок і кінець певного періоду.

2. Пронумеруйте по номерах рахунків перший стовпчик таблиці, розташовану по вертикалі. У другому стовпчику розпишіть найменування кожного рахунку: основні засоби, товари, вкладення вчинені у позаоборотні активи, витрати на продаж, розрахунковий рахунок, каса, розрахунки з постачальниками, розрахунки з підзвітними особами та працівниками із зарплати, продажу та підсумок.

3. Внесіть дані до третього стовпчика таблиці за дебетом і кредитом за залишками на початок місяця. Тобто розділіть третю колонку на дві частини. Одна частина міститиме інформацію рахунків за кредитом, а друга за дебетом.

4. Заповніть 5 і 6 стовпчика таблиці. Вкажіть дані обертів за місяць, проведених за дебетом і кредитом. У свою чергу, в 7 і 8 колонки таблиці внесіть наявні дані щодо залишків на кінець місяця. У цьому випадку також занесіть інформацію окремо за дебетовими та кредитними операціями.

5. Підрахуйте обіг і виведіть сальдо (залишки) на кінець звітного періоду. При цьому перевірте: у графах "" Залишки на початок місяця "" і "" Залишки на кінець місяця "" за дебетом і кредитом повинні вийти однакові суми.

6. Після заповнення оборотно-сальдової відомості підрахуйте підсумкові значення по кожному колонці. Подивіться, у грамотно і правильно складеної, а також розрахованої оборотно-сальдової відомості має вийти попарна рівність підсумків колонок. Таким чином повинні вийти рівні такі значення: сума кредиту в "" Оборотах за місяць "" з продажу сумі "" Залишку на кінець місяця "" за кредитом у цій же графі з продажу. Також у колонці "" Оберти за місяць "" у графі "" Вкладення у позаоборотні активи "" числові значення за кредитом і дебетом теж повинні бути рівними.