Що таке постіндустріальне суспільство

Що таке постіндустріальне суспільство

У середині ХХ століття економіки розвинених країн зазнали істотних змін. Їх причиною стала науково-технічна революція, а наслідком - зміни у свідомості суспільства. Розвиток високих технологій і потреба в освічених робочих спровокували початок переходу від індустріального до постіндустріального суспільства.

Одна з головних характеристик постіндустріального періоду - це переважання третинного сектора економіки (сфера послуг) над вторинним (промисловість і будівництво) і первинним (сільське господарство). Сфера послуг, у свою чергу, ділиться ще на два сектори. Один з них включає в себе торгівлю, фінанси та управління, другий - науку, освіту, культуру, охорону здоров 'я, відпочинок і соціальне забезпечення. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки вже 1956 року кількість так званих "білих комірців" - службовців, техніків, менеджерів - незначна, але перевершувала кількість робітників на виробництвах. У 1995 році в сфері послуг були зайняті вже 70% всього працюючого населення.

Новітні технології у виробництві

Ще одна з ключових особливостей постіндустріального періоду - це автоматизація виробництва. З розвитком і впровадженням комп 'ютерних технологій, на фабриках і заводах стала відпадати потреба у великій кількості працівників. Автоматизоване обладнання дозволяє створювати якісну продукцію з меншими часовими витратами. Крім того, із застосуванням сучасних технологій можна значно розширити асортимент, в той час, як верстати старого зразка здатні випускати тільки стандартну продукцію.

Значимість освіти

Оновлення обладнання на виробництвах призвело до того, що значно зросли вимоги до робітників. Керівники компаній в постіндустріальне суспільстві воліють брати на роботу більш освічених і кваліфікованих співробітників: дослідників, експериментаторів, інженерів, менеджерів. Потреба в кадрах, здатних до створення та впровадження інновацій, освоєння нових виробництв, підвищує значимість вищої освіти населення. Наука стає принципово важливим елементом у становленні сучасної моделі суспільства. Провідне місце в постіндустріальному світі відводиться інформації, її створенню, обробці та розповсюдженню, а також застосуванню отриманих знань. Саме тому індустріальною суспільство називають також інформаційним.

Постіндустріальне суспільство - сучасне суспільство?

На думку деяких теоретиків, перехід до постіндустріального суспільства в сучасному світі поки не настав. Одна з причин, що підтримують таку точку зору - це те, що світом продовжують правити капіталісти. Згідно ж класичної моделі постіндустріального суспільства Д. Белла, біля керма влади повинні стояти вчені.