Як розрахувати масову частку речовини

Як розрахувати масову частку речовини

Масова частка речовини - це відношення маси певної речовини до маси суміші або розчину, в якому знаходиться дана речовина. Виражається в частках одиниці або у відсотках.

Інструкція

1. Масова частка речовини знаходиться за формулою: w = m (в )/m (см), де w - масова частка речовини, m (в) - маса речовини, m (см) - маса суміші. Якщо ж речовина розчинена, то формула виглядає так: w = m (в )/m (р-ра), де m (p-ра) - маса розчину. Масу розчину при необхідності теж можна знайти: m (p-ра) = m (в) + m (p-ля), де m (p-ля) - маса розчинника. При бажанні масову частку можна помножити на 100%.

2. Якщо в умовах завдання не дано значення маси, то його можна розрахувати за допомогою декількох формул, вибрати потрібну допоможуть величини дані в умові. Перша формула для знаходження маси: m = V * p, де m - маса, V - об 'єм, p - щільність. Наступна формула виглядає так: m = n * M, де m - маса, n - кількість речовини, M - молярна маса. Молярна маса в свою чергу складається з атомних мас елементів, що входять до складу речовини.

3. Для кращого розуміння даного матеріалу вирішимо завдання. Суміш мідних і магнієвих тирси масою 1,5 г обробили надлишком сірчаної кислоти. В результаті реакції виділився водень об 'ємом 0,56 л (нормальні умови). Обчисліть масову частку міді в суміші. У цьому завданні проходить реакція, записуємо її рівняння. З двох речовин з надлишком соляної кислоти взаємодіє тільки магній: Mg + 2HCl = MgCl2 + H2. Щоб знайти масову частку міді в суміші, необхідно підставити значення в наступну формулу: w (Cu) = m (Cu )/m (см). Маса суміші дана, знайдемо масу міді: m (Cu) = m (см) - m (Mg). Шукаємо масу магнію: m(Mg) = n(Mg)*M(Mg). Знайти кількість речовини магнію допоможе рівняння реакції. Знаходимо кількість речовини водню: n = V/Vm = 0,56/22,4 = 0,025 моль. За рівнянням видно, що n (H2) = n (Mg) = 0,025 моль. Розраховуємо масу магнію, знаючи що молярна маса магнію дорівнює 24 г/моль: m (Mg) = 0,025 * 24 = 0,6 р. Знаходимо масу міді: m (Cu) = 1,5 - 0,6 = 0,9 р. Залишилося вирахувати масову частку: w (Cu) = 0,9/1,5 = 0,6 або 60%.