Як розрахувати місткість

Як розрахувати місткість

Важко уявити собі електричний пристрій, в схемі якого відсутній конденсатор, основною характеристикою якого є ємність. При позначенні конденсатора вказується його номінальна ємність, в той час як реальна ємність може значно змінюватися.

Інструкція

характеризуєздатність1. Ємність провідника або системи провідників накопичувати електричний заряд. Ця здатність провідника на практиці застосовується в конденсаторах. Конденсатором називають два провідники, між якими є електричне поле, всі силові лінії якого починаються на одному провіднику і закінчуються на іншому. У простому конденсаторі величини зарядів на обк4ладках рівні за величиною, але протилежні за знаком. Електроємність конденсатора в загальному вигляді дорівнює відношенню величини заряду на одній з обкладок до різності потенціалів між ними:З = q/UЗа одиницю ємності прийнята 1 фарада, тобто ємність такого конденсатора, у якого при наявності заряду в 1 кулон різність потенціалів між обкладками дорівнює 1 вольт. За формою проведених поверхонь розрізняють плоскі, циліндричні та сферичні конденсатори.

2. Ємність плоского конденсатора розраховується за формулою:З = ^ S/d, де - абсолютна діелектрична проникність, S - площа пластини провідника, d - відстань між пластинами.

3. Ємність циліндричного конденсатора розраховується за формулою:З = 2.200l/ln (b/a), де l - довжина конденсатора, b - радіус зовнішнього циліндра, a - радіус внутрішнього циліндра.

4. Ємність сферичного конденсатора розраховується за формулою:З = 4.200/( 1/a - 1/b), де a - радіус внутрішньої сфери, b - радіус зовнішньої сфери.

5. Ємність двопровідної лінії розраховується за формулою:З = ^ l/ln (d/a), де l - довжина дротів, d - відстань між осями дротів, a - їх радіус

6. Для збільшення ємності конденсатори з 'єднуються в батареї. У батареях обкладки конденсаторів з 'єднуються паралельно, тобто позитивно заряджені обкладки з' єднуються в одну групу, негативні в іншу. Електроємність батареї з 'єднаних паралельно конденсаторів дорівнює сумі ємностей всіх конденсаторів. C = C1 + C2 + C3 +... + CnПри послідовному з 'єднанні конденсаторів з' єднуються різноіменно заряджені обкладки. Електроємність сполучених послідовно конденсаторів дорівнює зворотній сумі їх зворотних ємностей. C = 1/(1/C1+1/C2+1/C3+…+1/Cn)