Як визначити теплоту згорання

Важливість правильного виміру і підрахунку різних фізичних даних і величин складно переоцінити. Від цього часом залежить стабільність роботи великих хімічних установок і двигунів. Теплота згоряння являє собою кількість тепла при згорянні масової або об 'ємної одиниці речовини. Питома теплота згоряння розраховується як відношення теплоти на одиницю маси (джоуль на кілограм).

Інструкція

1. Візьміть для прикладу хімічну реакцію - так ви зможете швидше розібратися в розрахунку теплоти. Спробуйте розрахувати теплоту згоряння ацетону - + - > + 3Н2 сновними поняттями в цій області є вища і нижча теплоти згоряння. Вища теплота згоряння визначається як кількість теплоти, яка виділилася при повному згорянні одиниці речовини. Нижча є результатом віднімання вищої теплоти і теплоти пароутворення водяних парів. З неї випливає формула розрахунку:drH = 3dfH (CO2) + 3dfH (H2O) - dfH (C3H6O) - ndfH (O2), де dfH () - теплота утворення тієї чи іншої речовини. dfH (O2) дорівнює нулю, оскільки кисень являє собою просту речовину. dfH(CO2)= 393,5; 3dfH(H2O)= -241,8; dfH (C3H6O) - теплота освіти, яку потрібно знайти.


2. Підставте всі відомі компоненти у формулу і ви знайдете, чому дорівнює теплота згоряння, наприклад, ацетону, який на сьогоднішній день активно використовується як у фізичній, так і в хімічній промисловості. При проведенні різних хімічних дослідів суворо дотримуйтеся правил техніки безпеки, ігнорування яких може призвести до жахливих наслідків, аж до хімічних опіків і пов 'язаної з цим інвалідністю.

3. Якщо вам потрібно розрахувати теплоту згоряння палива, пам 'ятайте, що тут вона визначається як кількість теплоти, яка виділилася при згорянні 1 кг твердого палива і 1 метра кубічного газоподібного палива. Наприклад, теплота згоряння дизельного палива дорівнює 42624 кДж/кг, бензину - 44000, скрапленого газу - 45200, гасу - 43500. Знання всіх цих значень дозволяє виробникам автомобілів та іншої техніки, що використовує двигуни внутрішнього згоряння, правильно розраховувати життєво важливі для стабільної роботи параметри і показники. З цим пов 'язана увага, яка приділяється новітнім хімічним розробкам з боку виробників. Адже не за горами ті часи, коли винайдуть такий вид палива, який кардинально змінить існуючий автомобільний ринок.