Як визначити заряд ядра атома

Як визначити заряд ядра атома

Будова атома - це одна з базових тем курсу хімії, яка заснована на вмінні користуватися таблицею "Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва". Це не тільки систематизовані і розташовані за певними законами хімічні елементи, але і кладезь інформації, в тому числі і про будову атома. Знаючи особливості читання цього унікального довідкового матеріалу, можна дати повну якісну і кількісну характеристику атому.

Вам знадобиться

  • Таблиця Д.І.Менделєєва

Інструкція

1. У таблиці Д.І.Менделєєва, як у багатоповерховому багатоквартирному будинку "живуть" хімічні елементи, кожен з яких займає свою власну квартиру. Таким чином, кожен з елементів має певний порядковий номер, вказаний у таблиці. Нумерація хімічних елементів починається зліва направо, причому зверху. У таблиці горизонтальні рядки називаються періодами, а вертикальні колонки - групами. Це важливо, тому що за номером групи або періодом можна також дати характеристику деяким параметрам атома.

2. Атом являє собою хімічно неподільну частинку, але при цьому складається з більш дрібних складових частин, до яких можна віднести протони (позитивно заряджені частинки), електрони (заряджені негативно) і нейтрони (нейтральні частинки). Основна маса атома зосереджена в ядрі (за рахунок протонів і нейтронів), навколо якого обертаються електрони. Загалом атом електронейтрален, тобто в ньому кількість позитивних зарядів збігається з кількістю від 'ємних, отже, кількість протонів та електронів однакова. Позитивний заряд ядра атома має місце бути якраз за рахунок протонів.

3. Необхідно запам 'ятати, що порядковий номер хімічного елемента кількісно збігається з зарядом ядра атома. Тому, щоб визначити заряд ядра атома необхідно подивитися, під яким номером знаходиться даний хімічний елемент.

4. Приклад № 1. Визначити заряд ядра атома вуглецю (С). Починаємо аналізувати хімічний елемент вуглець, орієнтуючись на таблицю Д.І.Менделєєва. Вуглець знаходиться в "квартирі" № 6. Отже, він має заряд ядра + 6 за рахунок 6 протонів (позитивно заряджених частинок), які розташовуються в ядрі. Враховуючи, що атом електронейтрален, значить, електронів теж буде 6.

5. Приклад № 2. Визначити заряд ядра атома алюмінію (Al). Алюміній має порядковий номер - № 13. Отже, заряд ядра атома алюмінію + 13 (за рахунок 13 протонів). Електронів також буде 13.

6. Приклад № 3. Визначити заряд ядра атома срібла (Ag). Срібло має порядковий номер - № 47. Значить, заряд ядра атома срібла + 47 (за рахунок 47 протонів). Електронів також 47.