Як знайти функцію попиту

Як знайти функцію попиту

Функція попиту відображає залежність обсягу споживчого попиту на окремі товари та послуги від факторів, що на нього впливають. До таких факторів відноситься в першу чергу ціна товару, а також доходи споживачів, їх очікування, смаки та уподобання.

Інструкція

1. Функція попиту в умовах ринкових механізмів є визначальною, оскільки вона регулює випуск товарів і послуг, їх асортимент і якість. Величина попиту в свою чергу залежить від потреб людей, адже зі зміною потреб змінюється попит, що являє собою, по суті, грошове вираження потреб.


2. На величину попиту впливають як цінові і нецінові фактори. До цінових факторів можна віднести ціну на товар (Р), а також ціни на товари-замінники (Ps) і супутні товари (Рс). Неціновими факторами прийнято вважати доходи споживачів (V), їх смаки та уподобання (Z), зовнішні умови споживання (N), очікування споживачів від купівлі товару (E).

3. Залежність попиту від зазначених факторів можна висловити функцією: D = f (P, Ps, Pc, V, Z, N, E). Найбільший вплив на величину попиту впливає, звичайно ж, ціна товару. Тому прийнято виділяти найбільш просту функцію, що відображає залежність попиту від ціни: D = f (P).

4. Математично цю функцію можна записати як D = a - b * p, де а - максимальна величина попиту, яка можлива на ринку товарів, b - залежність зміни величини попиту від зміни ціни (кут нахилу кривої попиту), р - ціна товару. Знак "мінус" у даної функції означає, що вона має спадний вигляд.

5. Крива попиту показує залежність між ціною товару і величиною попиту. Рух уздовж прямої - зміна попиту під впливом зміни ціни. Звідси випливає закон попиту, згідно з яким при зниженні ціни товару попит на нього збільшується, і навпаки.

6. Під впливом цінових факторів величина попиту змінюється, але пересування його відбувається по постійній кривій з однієї точки в іншу. Вплив нецінових факторів також призводить до зміни в попиті, але зсув кривої відбувається вправо, якщо він зростає, і вліво, якщо він падає.