Як знайти граничну корисність

Як знайти граничну корисність

Будь-який товар представляє для покупців певну цінність, яка лежить в основі бажання його придбати. Властивість тієї чи іншої речі задовольняти споживчі потреби називається корисністю.

Інструкція

1. Корисність матеріального або нематеріального блага, яке людина набуває за гроші, є її здатністю задовольняти потреби покупців. У міру того, як ринок насичується, відбувається і падіння цінності речей, тобто властивість корисності має звичку знижуватися у зв 'язку зі зменшенням попиту.


2. Розрізняють загальну і граничну корисність. Якщо загальна корисність - це сукупна величина всіх реалізованих одиниць товару, то гранична є доданою і дорівнює відношенню приросту загальної корисності до додаткового обсягу продукції:MV = ∆TV/∆Q.

3. Таким чином, щоб знайти граничну корисність, необхідно обчислити загальну корисність додаткових одиниць товару і розділити на його кількість. Ця величина поступово знижується, в той час як загальна зростає. У певний момент її значення стає нульовим, що говорить про те, що досягнуто повне насичення.

4. Якщо виробник не зупиниться і продовжить випуск продукції, то гранична корисність стане негативною. Підприємство буде нести збитки, виробляючи блага, які ніхто не захоче купувати. Важко передбачити споживчі смаки, але можна спрогнозувати поріг насичення блага.

5. Є ще один фактор, який впливає на величину граничної корисності крім купівельного попиту. Це обмежений запас певних благ, особливо тих, які передбачають використання рідкісних природних ресурсів, неможливих до відтворення людиною. Наприклад, алмази. Гранична корисність додаткової одиниці цього товару набагато вища, ніж, скажімо, біля пляшки газованої води, оскільки потребу в ньому важче задовольнити. Звідси випливає принцип формування ринкової ціни, який заснований не на загальній корисності, а саме на граничній.