Як знайти прибуток від реалізації

Як знайти прибуток від реалізації

Прибуток від реалізації продукції є одним з головних показників фінансових результатів господарської діяльності підприємства. Підсумки роботи фірми зазвичай підводяться щокварталу після складання бухгалтерської звітності. Однак, прибуток від реалізації можна підраховувати щомісяця.

Вам знадобиться

  • - дані бухгалтерського обліку про виручку від реалізації та витрати на виробництво і реалізацію (собівартості).

Інструкція

1. Визначте виручку від реалізації готової продукції, виконаних робіт, наданих послуг за аналізований період. Якщо ви використовуєте для цього дані бухгалтерської звітності, знайдіть її суму у Звіті про прибутки та збитки організації за рядком 010 "Виручка від продажу" (там вона зазначається за вирахуванням ПДВ). Якщо вам необхідно розрахувати її за який-небудь місяць за даними бухгалтерського обліку, то для визначення виручки візьміть підсумкову суму обороту за кредитом рахунку 90.1 "Продажу". Вирахуйте з цієї цифри дані про ПДВ, отриманого з покупців (підсумковий оборот за дебетом рахунку 90.3 "ПДВ").

2. Визначте собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг. У Звіті про прибутки та збитки - це цифра за рядком 020 "Собівартість". За даними бухгалтерських рахунків - це обороти за дебетом рахунку 90.2 "Собівартість". Знайдіть комерційні та управлінські витрати у Звіті про прибутки та збитки (рядок 030 та 040). Суму комерційних витрат можна визначити за даними бухгалтерського обліку - це оборот за дебетом рахунку 44 "Витрати на продаж". Управлінські витрати за період - це сума за дебетом рахунку 26 "Загальногосподарські витрати".

3. Розрахуйте прибуток від реалізації за період за формулою: П = В - С - КР - УР, де:В - виручка від реалізації товарів, С - собівартість реалізованих товарів, КР - комерційні витрати, УР - управлінські витрати. Знайдіть прибуток від реалізації, обчисливши різність між виручкою від продажів (за мінусом ПДВ), собівартістю реалізованих товарів, комерційними та управлінськими витратами.