Католицизм

Католицизм

Католицька церква суворо централізована, має єдиний центр, єдиного главу. Центр католицизму і резиденція його глави, папи римського, - Ватикан, крихітна місто-держава в центрі Риму. Держава Ватикан (площа - 44 гектари, протяжність кордонів - 2600 метрів, населення - близько 1 тис. осіб) має свій герб, прапор, гімн, пошту, радіо, телеграф, пресу та інші атрибути державної влади, аж до невеликої гвардії і жандармерії.


Поєднання світської та релігійної влади - рідкісний випадок в історії новітнього часу. Світська влада папи в її справжній формі була встановлена Латеранськими договорами 1929 р. між фашистським урядом Муссоліні і папою Пієм XI. За цим договором було створено державу Ватикан, визнано його міжнародний суверенітет, церква отримала ряд привілеїв в країні і солідну фінансову субсидію.

У 1984 р. угодою між Італією і Ватиканом низка положень Латеранських договорів зазнали змін (скасовано панівне положення католицизму як «єдиної державної релігії», обов'язкове викладання релігійних предметів у школі тощо).

Папа через римську курію (центральний адміністративний апарат католицької церкви, що складається з конгрегації, канцелярій, секретаріатів, трибуналів, рад) керує всією церквою та її численними організаціями, що діють у переважній більшості країн світу.

Головних католицьких ієрархів - кардиналів та єпископів - папа призначає з представників духовенства різних країн. Колегія кардиналів (конклав) довічно обирає зі свого середовища папу, який, будучи, за католицьким віровченням, «вікарієм Ісуса Христа, наступником святого Петра, вищою главою вселенської церкви, західним патріархом, примасом Італії, архієпископом і митрополитом римської провінції, сувереном міста-держави Ватикан», вінчає

Як суверенна держава, Ватикан обмінюється дипломатичними представниками з іншими державами. У багатьох міжнародних організаціях (ООН, ЮНЕСКО та ін.), в більш ніж ста країнах акредитовані папські дипломати різних рангів і статусів (нунції, пронунції, інтернунції, апостолічні легати), при папському престолі відповідно представлені уряди цих країн. Цікаво, що Італія і Ватикан також обмінюються послами. Наявність суверенного міста-держави полегшує пропаганду церкви про «незалежність» папського престолу від буржуазних держав, від капіталістичного ладу, а також створює сприятливі умови для активної діяльності папської дипломатії. Зокрема, під час воєн, коли дипломатичні зв'язки між воюючими країнами переривалися, Ватикан був зручним місцем для закулісних змов і політичних комбінацій. Так, під час другої світової війни папська дипломагія домагалася укладення сепаратного миру між фашистськими країнами і США і Англією на шкоду і проти СРСР.

Сучасна католицька церква - велика релігійно-політична, ідеологічна організація, що має великий вплив не тільки на світогляд своїх послідовників - віруючих, а й на соціально-філософські та етичні теорії буржуазних і реформістських діячів. Відігравати активну роль в ідейному і політичному житті сучасних буржуазних держав католицизму допомагають особливості його структури, історичні традиції та досвід, наявність розгалуженої мережі масових організацій. Весь церковний апарат з його величезною, підпорядкованою суворій дисципліні армією духовенства, з численними чернечими орденами (найбільші об'єднання ченців, єзуїти - 25 тис., францисканці - 20 тис., салезіанці - 20 тис., християнські брати - 16 тис., капуцини - 12 тис., бенедиктинці - 10 тис., домініканці - 8 тис.)., місіонерськими організаціями, з його благодійними та іншими установами використовується для релігійного впливу на народні маси. Всього католицька церква має понад 1,5 млн. ченців і черниць, у тому числі близько 400 тис. священиків

Поряд з розгалуженим церковним апаратом католицизм у своїй соціальній практиці використовує і такі потужні засоби пропаганди, як кіно, радіо, телебачення, друк, католицькі університети та інші церковні навчальні заклади тощо. Загальна ж кількість належних католицькій церкві в усьому світі періодичних видань (журнали, газети) становила на початку 80-х років 4469 назв з річним тиражем

Особлива увага приділяється ідеологічній обробці дітей. Так, в Італії безпосередньо церкві належить близько 25% всіх дитячих садків, а у всіх приватних і державних дитячих садках кадри складаються на 70% з черниць. Всього в Італії у віданні католицької церкви перебуває близько 4,5 тис. навчальних закладів. А в усьому світі є понад 28 тис. католицьких навчальних закладів усіх рангів.

Важливо зазначити, що навіть у тих буржуазних країнах, де школа відокремлена від церкви і релігія не викладається в державних школах (Франція, США), католицизм тим не менш має великий вплив у системі народної освіти. Так, у Франції близько 75% всіх дітей вивчають катехізис. У цій країні кожен шостий учень відвідує католицьку початкову школу, майже кожен шостий - католицьку технічну школу.

Для діяльності католицької церкви характерне залучення до виконання завдань соціально-політичного характеру поряд з духовенством також католиків-мирян. Мирські організації, що діють під контролем і керівництвом церкви, широко використовуються для втручання в суспільне життя, для того, щоб якось впливати на внутрішню і зовнішню політику держав. Католицизм має великі політичні партії (в Італії - Християнсько-демократична партія, у Федеративній Республіці Німеччини - Християнсько-демо-кратичний союз і Християнсько-соціальний союз, в Австрії - Народна партія, в Голландії - Народна католицька партія і т. д.), що стоять при владі в низці капіталістичних партій. Ці організації під виглядом захисту спільності інтересів людей одного віросповідання перешкоджають об'єднанню трудящих у класові організації, розколюють ряди трудящих, ряди робітничого класу.

Більшість світських католицьких організацій об "єднані в систему так званої католицької дії. Існують організації Католицької дії для чоловіків, для жінок, для дівчат, для юнаків, для журналістів, для вчителів, для осіб з університетською освітою, для лікарів, для санітарів і доглядальниць, для спортсменів тощо. Секції Католицької дії створюються за можливості при кожній парафії, при кожній єпархії. Різні католицькі організації об'єднуються в масштабі всієї країни в національні, останні, в свою чергу, - в міжнародні об'єднання. У цілому католицькі організації налічують десятки мільйонів людей і діють на всіх континентах.

Ленін свого часу вказував на «зв'язок класових інтересів і класових організацій сучасної буржуазії з організаціями релігійних установ і релігійної пропаганди» (Ленін В. І. собр. соч., т. 45, с. 28). Цей зв'язок можна простежити на прикладі діяльності католицьких організацій у буржуазних державах. При цьому слід врахувати, що і сама церква є найбільшим капіталістичним власником. Вона має величезні багатства у вигляді банківського капіталу, акцій, земель (наприклад, в Італії їй належить близько 500 тис. гектарів, у ФРН -около 250 тис. гектарів землі); її капітали вкладені в підприємства найрізноманітніших галузей господарства багатьох країн - Італії, Франції, Португалії, Іспанії, Болівії, Перу тощо. Тільки валютний і золотий фонд Ватикану становить, за деякими зарубіжними підрахунками, приблизно 12 млрд. доларів; великими капіталістами є й окремі національні католицькі церкви в буржуазних країнах.