Види організацій та їх короткі характеристики

Види організацій та їх короткі характеристики

Організація виникла разом з появою людства. З народження і смерті осіб є складовою частиною будь-якої організації. Це може бути сім 'я, родова громада, держава, школа тощо.


Одне з визначень поняття "організація" - це об 'єднання певних ресурсів для досягнення поставленої мети. Ресурсом організацій, створених людьми, є людина. Сьогодні під цим терміном розуміють ще й об 'єднання людей на чолі з керівником (обраним, самопроголошеним або призначеним), покликане здійснювати будь-які плани.

Класифікувати поняття намагаються давно, але єдиної типології досі не існує. Виділяють види організацій щодо поставлених цілей, наявних ресурсів, видів діяльності, пов 'язаної з досягненням переслідуваних цілей, кількісних складів і особливостей поведінки.

Раніше всіх виникли організації, пов 'язані з організацією людської діяльності для досягнення мети. З цієї позиції історики виділяють общинні, корпоративні, асоціативні види організацій.

У міру становлення людського суспільства розвивалися, змінювали свою форму, структуру, зміст, руйнувалися старі і виникали нові об 'єднання людей.

На сьогодні розрізняють формальні та неформальні види організацій. Неформальним вважають добровільну єдність людей, які регулярно вступають у відносини всередині організації. Вони покликані здійснювати в основному психологічні та соціальні потреби учасників групи.

Формальні організації створюються навмисне, вони необхідні для досягнення поставлених цілей. Вони підрозділюються на комерційні та некомерційні.

Некомерційна організація - це організація, кінцевою метою якої не є прибуток або її розподіл між членами групи. Вони створюються або для нематеріальних потреб (духовних, наприклад) або з метою підтримки культурних, соціальних і т. п. потреб, досягнення наукових або інших цілей, вирішення спорів або захисту громадян. Деякі політологи вважають, що некомерційні організації краще справляються з соціальними функціями, ніж навіть органи влади.


Структура некомерційних організацій включає, наприклад, козачі товариства, національні парки, кондомінімуми, юридичні об 'єднання, етнічні спільності

Громадські організації, засновані на добровільному об 'єднанні, часто називають "третім сектором" (на відміну від публічного і державного). Закон "Про громадські об 'єднання" пояснює, що громадська організація - це об' єднання, створене з доброї волі громадян для досягнення поставлених цілей. Членами такого об 'єднання можуть бути фізичні особи, юридичні установи. Саме закріплене членство відрізняє всі види організацій (громадських) від громадського руху. У ньому членство не має формального характеру. Громадські організації мають постійно діючий орган керівництва, який підзвітний вищому органу: з 'їзду, конференції або загальним зборам.

Комерційні види організацій ставлять перед собою мету накопичення прибутку в результаті продажу товарів або надання послуг. Це ТОВ, ВАТ, кооперативи тощо.

Крім цього види організацій класифікуються за організаційно-правовими ознаками, ресурсами, цільовою ознакою, територією, структурою та іншими ознаками.

Можна виділити в окремі групи урядові організації, державні, приватні тощо.