На які рівні ділиться менеджмент

На які рівні ділиться менеджмент

На будь-якому підприємстві існує кілька рівнів менеджменту. Кожен з них має свої власні характеристики та особливості. Є кілька класифікацій, які описують рівні менеджменту.

Інструкція

1. Якщо розглянути класифікацію Талкотта Парсонса, то їм виділяються три основні рівні менеджменту: технічний, управлінський та інституційний.

2. Технічний передбачає виконання поточних дій і операцій, які гарантують якісне виконання роботи без зривів. Це стосується як надання послуг споживачам, так і виробництва продукції.

3. Управлінський рівень - це координація та узгодження діяльності різних підрозділів на підприємстві. Сюди ж можна віднести розробку і виконання виробничих програм, а також бюджетів.

4. Інституційний рівень відповідає за розробку стратегії, формулювання цілей, адаптацію підприємства до всіляких змін та інші напрямки.

5. Якщо розглядати ієрархію управління, всіх менеджерів можна розділити на три рівні: менеджери вищої ланки, керівники середньої ланки та нижчої ланки.

6. Керівники вищого рівня - топ-менеджери. Вони відповідають за прийняття стратегічних рішень, їх діяльність зазвичай не поділяється за функціями, оскільки керівники підприємства управляють всією компанією. Іноді до топ-менеджерів відносять віце-президентів компанії, які відповідають за конкретні напрямки.

7. Керівники середнього рівня очолюють департаменти та відділи в компаніях. Їх завдання полягає в практичній реалізації стратегічних планів, які розроблені вищим керівництвом організації. Керівники середнього рівня займаються розробкою тактичних планів у масштабах своїх підрозділів. Крім того, вони займаються координацією роботи молодших менеджерів і контролюють виконання роботи.


8. Характер роботи менеджерів середнього рівня залежить від специфіки організації. Велика відповідальність і значні права, властиві менеджерам середньої ланки, роблять їх роботу дуже схожою на роботу топ-менеджерів.

9. Менеджери первинного рівня в організації є молодшими керівниками. Їх головне завдання - управління працівниками, контроль виконання завдань, грамотне використання ресурсів: обладнання, робочого часу і матеріалів.

10. На цьому рівні управління менеджери часто самі виконують виробничі завдання. При цьому вони поєднують функції керівників і виконавців.

11. У наші дні значно зріс вплив менеджерів проектів. Дані керівники відповідають за терміни виконання проекту, витрати і якість результату. Завершивши проект, керівники проектів зазвичай переходять на іншу ділянку роботи.

12. Менеджер проекту може одночасно працювати над кількома проектами. Таким чином, підприємство отримує максимальну віддачу від управлінців середньої ланки, що дозволяє відмовитися від введення в організації додаткових посад.