Що таке комерційна діяльність

Що таке комерційна діяльність

Спочатку комерційна діяльність ототожнювалася з торговою. Однак зараз цей термін трактується набагато ширше - як діяльність, яка має на меті отримання прибутку і доходів шляхом вкладення капіталу.

Види ринкової діяльності

У Цивільному кодексі всю ринкову діяльність підрозділюють на комерційну та некомерційну. Комерційними визнаються організації (юридичні особи), які мають своє основною метою отримання прибутку. Вони можуть мати різні форми, наприклад, ТОВ, ВАТ, ЗАТ або муніципальних підприємств.

Комерційна діяльність виступає як частина підприємницької, але вона не включає виробничий аспект. Вона пов 'язана з такими напрямками в бізнесі як продаж товарів і послуг, постачання підприємства матеріальними ресурсами і посередницька діяльність.

Кожне підприємство постійно відіграє різні ролі при здійсненні комерційної діяльності. У ряді випадків воно є покупцем, в інших - продавцем. Успішність комерційної діяльності визначається в першу чергу розміром отриманого прибутку. Від неї залежать перспективи і потенціал підприємства, адже прибуток може бути джерелом інвестицій у розвиток виробництва. Некомерційні організації не ставлять перед собою мети вилучення прибутку і не здійснюють його розподіл між учасниками. Прикладами можуть бути благодійні фонди та релігійні об 'єднання.

Класифікація видів комерційної діяльності

Комерційна діяльність досить багатогранна і різноманітна, її можна класифікувати з різних підстав. Так, по об 'єктах купівлі-продажу розрізняють вироблені товари, вільні активи, гроші тощо. З точки зору характеру отриманої вигоди комерційна діяльність може бути спрямована на безпосереднє отримання прибутку (продаж товарів або послуг), або на створення для цього відповідних умов (наприклад, шляхом купівлі відповідного обладнання), зниження виробничих витрат (наприклад, шляхом підвищення енергоефективності), капіталізацію вільних коштів (шляхом придбання цінних паперів). Варто зазначити, що комерційна діяльність не завжди передбачає продаж товарів, при якому права власності переходять від однієї компанії до іншої. Поширеним видом угод є придбання нового обладнання або машин в лізинг або їх оренда. Комерційна діяльність поділяється за видами ринків, на яких вона реалізується. За цим критерієм розрізняють:- за видами товарів - b2c, b2b ринки, ринки активів і цінних паперів; - за регіональною приналежністю - внутрішні та міжнародні; - за правами учасників ринку - наприклад, вільні економічні зони, офшори.