Як приходити матеріали

Як приходити матеріали

Матеріали в бухгалтерському обліку припадають за фактичною собівартістю їх придбання або виготовлення. При обліку матеріальних цінностей використовується рахунок 10 "Матеріали", до якого можуть бути відкриті відповідні субрахунки.

Інструкція

1. Для оформлення матеріалів без будь-яких платіжних документів використовуйте акт про приймання документів. Вступ відобразіть проводками: Д10, К60 "Розрахунки з постачальниками", 20 "Основне виробництво" або 23 "Допоміжні виробництва" (якщо вони були виготовлені вами), або 76 "Розрахунки з дебіторами і кредиторами" та інші. При придбанні, матеріали повинні супроводжуватися рахунок-фактурою від постачальника, а також товарно-транспортними накладними.

2. Потім потрібно відобразити ПДВ за придбаними цінностями. Для цього зробіть проводки: Д19 "ПДВ за придбаними цінностями", К60 або 76.

3. Далі необхідно відобразити відпуск цих матеріалів у виробництво. При переміщенні їх на склад матеріально відповідальна особа має перевірити якість, кількість, сертифікати та виписати парафіяльний ордер за формою № М-3 або М-4, на підставі якого ви зробите запис у бухгалтерському обліку. Після отримання вищеназваних документів зробіть проводку: Д20 К10

4. При вибутті матеріальних цінностей зробіть такий запис в обліку: Д91 "Інші доходи і витрати", К10 "Матеріали".