Як скласти фонд оплати праці

Як скласти фонд оплати праці

Фонд оплати праці - це вся сума заробітної плати, нарахована працівникам організації за певний період (денний, місячний, квартальний, річний фонд оплати туди). Загальна сума фонду, як правило, складається з фонду основної та додаткової заробітної плати.

Інструкція

1. При розрахунку фонду заробітної плати слід пам 'ятати, що до нього входить оплата праці в натуральній і грошовій формі за відпрацьований і невідпрацьований час, премії та одноразові надбавки, що симулюють надбавки і виплати, компенсації, пов' язані з важкими умовами роботи, виплати на харчування житло, паливо, які носять нерегулярний характер. При цьому виплати за невідпрацьований час передбачають оплату праці підлітків за неповний робочий день, оплату навчальних відпусток, оплату простоїв, що відбулися не з вини працівника, оплату за час вимушеного прогулу, оплату за час проходження працівником курсів підвищення кваліфікації тощо.

2. До складу одноразових заохочувальних виплат входять премії за підсумками року, разові премії, компенсації за невикористану відпустку, матеріальна допомога, винагороди за підсумками роботи за рік, винагороди за вислугу років тощо. Виплати соціального характеру включають надбавки до пенсій працюючих на підприємстві, оплату путівок, компенсацію жінкам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, матеріальну допомогу, оплату вартості проїзду до місця відпочинку тощо.

3. Розрахувати фонд оплати праці можна, враховуючи всі наявні на підприємстві виплати та надбавки. При цьому розрахунок фонду заробітної плати в організаціях різної галузі буде дещо відрізнятися. Розглянемо приклад розрахунку фонду оплати праці в будівельній фірмі. Фонд оплати праці адміністративно-управлінського персоналу (АУП) розраховується, виходячи з посадового окладу. ДО = ТК х ТЗ, ДО - посадовий оклад, ТК тарифний коефіцієнт, ТЗ - тарифна ставка робочого 1 розряду.

4. Річний фонд заробітної плати одиниці АУП визначатиметься таким чином:ФОТ (АУП) рік i = ДО х Кед х 12, К - кількість штатних одиниць за даною посадою. Річний фонд всього АУП дорівнюватиме сумі фондів оплати праці одиниці АУП, помножений на районний коефіцієнт.

5. Фонд оплати праці робітників розраховується за формулою:ФОТ р = ФОТ раб + К (ФОТзсп + ФОТо), ФОТ р кв = ФОТ р х %/100, ФОТ раб - фонд оплати праці робітників на річну програму робіт (за результатами розрахунків), ФОТ зсп, ФОТо - фонд оплати праці відповідно заготівельно-складського