Як скласти план фінансової діяльності

Як скласти план фінансової діяльності

На сьогоднішній день кожне підприємство прагне організувати довготривалий збут продукції як основну складову стабільного прибутку. Для успішної реалізації подальших виробничих планів необхідно розробляти стратегічне планування діяльності підприємства, яке в результаті оформляється бізнес-планом. Основним розділом бізнес-плану, на який спираються інвестори і керівники, є фінансовий план.

Інструкція

1. Почніть зі складання звіту про прибуток та збитки. Даний звіт буде першим параграфом фінансового плану підприємства. У звіт про прибутки і збитки включіть прогнозовані значення виручки від продажів продукції за наступні 2 роки. Рекомендується оформляти звіт у вигляді таблиці. Основними рядками даної таблиці будуть такі показники, як: виручка від реалізованої продукції, вартість проданих товарів, адміністративні витрати, витрати на виплату відсотків, податки і витрати на продаж. При підрахунку вартості проданих товарів не забудьте врахувати такі статті, як: витрати матеріалів, зарплата працівників, оренда і страховка, амортизація, податки на нерухомість і комунальні послуги.

2. Відобразіть планові показники за готівковими грошовими надходженнями. План з готівки - це другий параграф фінансового плану. Цей звіт необхідно скласти у вигляді таблиці. У звіті необхідно відобразити місячний план надходжень і витрат на підприємстві за 1 рік. До плану необхідно включити такі статті, як: отримані кошти, джерела капіталу, заробітна плата, матеріали, куплене обладнання, ремонти приміщень та адміністративні витрати.

3. Складіть прогнозний баланс активів і пасивів на вашому підприємстві. Даний баланс буде третім параграфом фінансового плану. До балансу необхідно включити такі статті, як: грошові кошти, рахунки дебіторів (рахунки до отримання), товарно-матеріальні запаси, основний капітал, амортизація, залишкова вартість основного капіталу та нематеріальні активи.

4. Оформіть звіт за основними фондами, який буде представляти собою 4-й параграф фінансового плану. До звіту включіть вартість заводського та офісного обладнання, а також відобразіть дати купівлі основних фондів, причини купівлі, норми амортизації та джерела фінансування.

5. Розрахуйте показники фінансової діяльності та відобразіть їх значення у заключному параграфі фінансового плану. Тут необхідно відобразити значення таких показників, як: повернення інвестицій, чистий прибуток до виручки від реалізації, поточна ліквідність, термін звітів до отримання, термін звітів до оплати, середній термін зберігання товарно-матеріальних цінностей, оплату відсотків, відношення заборгованості до власного капіталу та інше.