Що вивчає історія

Що вивчає історія

Історія - це наука про минуле. За допомогою різних джерел - документальних, людських - вона намагається визначити послідовність подій історичного процесу, об 'єктивність вивчених фактів, а також зробити висновки про приводи і причини конкретних подій.

Сенс історичного знання

Історія багато в чому визначає вектор розвитку майбутнього: той, хто контролює минуле, контролює сьогодення і майбутнє. Існує думка, що історія - найбільш політизована наука. І ця думка має право на існування, адже кожна попередня епоха заперечує іншу, як наслідок - історія коригується з урахуванням запитів часу.

Історичне знання охоплює кілька тисячоліть, і якщо розуміння самого стародавнього світу засноване на старих джерелах, археологічних розкопках, припущеннях і гіпотезах, то опора сучасної історії - факти, події, документи, статистика і людські свідчення.

Якщо розглянути факти як фрагменти дійсності, можна зрозуміти, що самі по собі вони нічого не говорять. Для історичного знання факт - основа, і тільки історик може надати факту той сенс, який вимагають певні ідейно-теоретичні погляди. Тому один і той же факт в історичній практиці може мати різне бачення. Таким чином, важлива інтерпретація, що стоїть між фактом і його розумінням історичною наукою.

Історичні школи та предмет їх досліджень

Сам предмет історичної науки визначають неоднозначно. З одного боку, предметом історії є політична, економічна, демографічна історія, а також історія конкретного місця - села, міста, країни, часом історія окремої одиниці суспільства - людини, сім 'ї, роду. Сучасні історичні школи налічують до тридцяти визначень предмета історії (в науковому розумінні). Як правило, предмет історії визначається світоглядом історика, його філософськими, ідеологічними переконаннями. Тому не варто шукати в історії об 'єктивності, опорою в її розумінні має бути власне розуміння процесів, самостійна робота з фактами і джерелами, а також критичне мислення. Історики-матеріалісти дотримуються думки, що історія вивчає закономірності розвитку суспільства, які залежать від матеріальних благ і способів їх виробництва. Іншими словами, в основі історії з точки зору матеріалізму - економічні відносини, а за допомогою суспільства визначаються причини розвитку або нерозвитку цих відносин. В основі ліберального розуміння лежить переконання про те, що предметом є конкретно людина (її особистість), через яку реалізуються її природні права. Тобто, історія, за словами істориків-лібералів, вивчає людей у часі.