Як виміряти ринок

Ринок вимірюється трояко: через оцінку показників здійснених угод; через оцінку залучених ресурсів і через оцінку існуючих ризиків. Всі разом, ці способи допомагають правильно оцінити перспективи розвитку та особливості будь-якого ринку.

Інструкція

1. Вибравши для вимірювання ринок або його сегмент, обов 'язково поставте рамки географічні (тобто ринок певної території) і хронологічні (тобто часовий відрізок - найчастіше це квартал або рік).


2. Почати можна з будь-якого з трьох пунктів. Наприклад, з ресурсів ринку. Основних ресурсних груп три:- Перша - зайняті на цьому ринку люди. Описуються ці ресурси статистично: через функціональну структуру (керівники, споживачі, наймані працівники тощо) та через соціально-демографічну (стать, вік, соціальні тяжіння тощо); - Друга група - матеріальні та виробничі ресурси (в абсолютному, не грошовому вираженні): матеріали, необхідні для виробництва товарів або виконання послуг, для сервісних та ремонтних робіт, обладнання, верстати тощо. Третя група - медійний ресурс ринку, тобто ступінь присутності (частоти згадки в різних контекстах) компаній, присутніх на ринку, топ-менеджерів, висловлювань споживачів, реклами в ЗМІ.

3. Оцінка угод на ринку проводиться також трьома основними способами: вимірюванням параметрів угод у фінансовому вираженні - розподілу угод за середньою сумою, за групами (споживчі, В2В), з предмета угод. Два інших інструменти - це оцінка обсягу ринку (тобто скільки товарів або послуг реально спожито) і його ємності (тобто платоспроможного попиту). Обсяг і ємність ринку оцінюються також структурно - частками, по провідних гравцях, - і динамічно, як зміна протягом декількох років.

4. І, нарешті, ризики, що обчислюються як статистична ймовірність втрати грошей при входженні в ринок нового гравця, при виході з ринку, при викиді на ринок нового товару або послуги, а також група адміністративних ризиків (пов 'язаних зі зміною законодавства, зміні місцевої виконавчої влади, а також управлінської реорганізації). Ризики оцінюються як у відсотках ймовірності втрати, так і в ймовірних сумах втрат при настанні тих чи інших несприятливих подій.