Оборотні кошти на підприємстві: склад, структура, кругообіг

Оборотні кошти на підприємстві: склад, структура, кругообіг

Одним з найважливіших факторів виробництва є оборотні кошти. Під цим терміном розуміється частина засобів виробництва, що бере безпосередню участь у процесі виготовлення товарів і в повному обсязі переносить свою вартість на їх вартість. Але які статті балансу відносяться до них? Розгляньмо це питання детальніше.

Структура обігових коштів

Будь-яке підприємство, що займається виробництвом будь-якої продукції, має вкласти частину своїх грошових ресурсів у купівлю предметів праці. На даній стадії роботи організації оборотні кошти можуть бути безпосередньо задіяні в процесі виготовлення товарів або представлені у вигляді виробничих запасів. Ці елементи постійно витрачаються, тому їм дали назву оборотних виробничих фондів (ОПФ). Після того як ОПФ вступили в процес виробництва, вони переміщуються зі стадії запасів на стадію незавершеного виробництва. Частина грошових ресурсів підприємства іноді спрямовується у витрати майбутніх періодів. До них можна віднести витрати, які організація несе протягом невеликого проміжку часу, але які відносяться на собівартість продукції протягом довгого періоду (витрати на покупку газет, журналів, сезонну закупівлю необхідних матеріалів та ін.).

Після закінчення процесу виробництва обігові кошти переміщуються на нову стадію - стадію обігу (реалізація готової продукції). Розрахунки з покупцями відбуваються не моментально, для того щоб їх виконати, необхідний певний проміжок часу, протягом якого на рахунок підрядника будуть перераховані гроші з рахунку замовника. Ці обігові кошти отримали назву коштів у розрахунках. Крім того, на будь-якому підприємстві частка наявних ресурсів завжди представлена в грошовій формі, формі готівки в касі або у вигляді безготівкових грошей на рахунку. Обігові кошти такого виду називаються грошовими коштами. Разом з коштами в розрахунках вони складають фонд обігу.

Рух обігових коштів

Протягом процесу виробництва обігові кошти завжди знаходяться в русі. Вони не витрачаються і не витрачаються, а перетворюються з однієї форми на іншу. Кругообіг оборотних коштів може бути представлений у вигляді трьох стадій.

1. Накопичення - тобто збереження обігових коштів у певному вигляді.

2. Виробництво - перехід коштів з однієї форми в іншу.

3. Реалізація (звернення) - передача результатів виробництва замовнику та отримання за них матеріальної винагороди.

Рух коштів на стадіях кругообігу

На кожній зі стадій кругообігу обігових коштів грошові ресурси також перетворюються з однієї форми на іншу. Висловити їх рух на кожній стадії можна через ряд формул.


1. Накопичення: Гроші - Товар (Д - Т).

2. Виробництво: Товар - Виробництво - Інший Товар (Т - П - Т/).

3. Реалізація (звернення): Інший Товар - Інші Гроші (Т/- Д/).

Підбиваючи підсумки

Чим з більшою швидкістю обертаються оборотні кошти, тим менший час вони розташовуються на кожній стадії процесу виробництва, тим менше коштів необхідно витрачати на виконання певного обсягу робіт.