Як рентабельність продажів показує відношення прибутку підприємства

Як рентабельність продажів показує відношення прибутку підприємства

Рентабельністю називається відносна величина, яка виражає прибутковість підприємства. Рентабельність продажів дорівнює, на відміну від прибутку, ефективності діяльності організації, незалежно від характеру та розмірів її економічної дії. Ця якість надає рентабельності форму наукової категорії, яка виражає загальні відносини між характером об 'єкта та інструментарієм фінансового менеджменту з суб' єктами в результаті інтенсивності використання факторів капіталу. Загальна рентабельність продажів починається з вивчення її фактичного рівня за звітний період і з визначенням бізнес-плану підприємств, що випускають аналогічну продукцію. Далі отриманий результат порівнюють з рівнем за минулі роки і з середнім рівнем рентабельності продажів за цими видами діяльності, а також господарськими галузями у вітчизняній та зарубіжній економіці.

Рентабельність продажів показує...

1. У літературі рентабельність продажів вказує на розрахунки, відносини чистої виручки від продажу продукції або прибутку до суми виручки. Цей показник повинен визначатися як загалом, по підприємству, так і по конкретних видах продукції:

Рп = Пп/Вп * 100%, Рп = ЧП/Вп * 100%, де Рп - це рентабельність продажів. Показує в загальному підприємство, розраховане від прибутку продажів, розраховується у відсотках. Олександр Дмитрович Шереметєв для розрахунку цього показника пропонує такі коефіцієнти:

- рентабельність з прибутку від продажу: К1 = Пп/Вп;

- рентабельність з бухгалтерського прибутку: К2 = Пб/Вп.

2. Рентабельність продажів показує чистий прибуток: K3 = ПП/Вп, де Вп - виручка у відпускних цінах, ПП - прибуток від безпосередніх продажів, Пб - прибуток по бухгалтерії. Можна формулу Рп = Пп/Вп * 100% перевести не в відсотки, а в гроші (у вигляді Рп = Пп/Вп). У такому випадку можна підвести загальний показник результативності продажів, тобто, рентабельність продажів показує, скільки грошей від прибутку було отримано з кожної реалізації продукції.

Підприємство з розвиненою загальною діяльністю

У разі якщо підприємство має досить велику і розвинену загальну діяльність, то чистий прибуток буде не тільки результатом прибутку від продажів, але і доходів від будь-якої іншої діяльності. Відповідно, відношення чистого прибутку тільки з розміром виручки від продажів буде призводити до завищення реального значення рентабельності, правильніше називати яку потрібно рентабельністю загальної діяльності. Рентабельність загальної діяльності визначається формулою: Род = ПП/( Вп + Дп) * 100%, де Род - рентабельність загальної діяльності по підприємству в цілому, розраховується у відсотках; ДП - доходи від іншої економічної діяльності.

Рентабельність продажів як індикатор цінової політики

Також рентабельність - це свого роду індикатор цінової політики фірми і її здатності тримати під контролем витрати. Продуктові лінійки і конкурентні стратегії мають свої відмінності, завдяки чому і з 'являються різноманітні значення рентабельності продажів.