Як провести акт взаємозаліку

Як провести акт взаємозаліку

Акт взаємозаліків (або взаєморозрахунків) складається у формі документа і відображає операції проведених розрахунків між двома компаніями (наприклад, між компанією та її контрагентом).

Інструкція

1. Складіть бланк взаємозаліків. Для цього напишіть вгорі документа: "Акт про взаєморозрахунки між". Далі запишіть найменування компаній, які є учасниками розрахункових операцій. Поруч з назвою кожної організації відзначте її місце розташування, номер телефону, ІПН та платіжні реквізити (БІК та найменування банку, в якому у компанії відкрито розрахунковий рахунок).

2. Напишіть, що послужило підставою для взаємозаліку. Наприклад, можете написати наступним чином: "Цей акт складено для прискорення взаєморозрахунків між сторонами". Далі вкажіть назви та організаційні форми цих сторін. Після цього надрукуйте: "які домовилися зарахувати суму грошових коштів у розмірі". Потім вкажіть числове значення необхідної суми, а в дужках розпишіть її повністю.

3. Продовжіть пропозицію. Після суми, зазначеної прописом, поставте кому і напишіть слово "яку". Далі зазначте найменування організації, яка повинна сплатити зазначену суму іншій стороні. При цьому так і запишіть після назви компанії "повинна" і відразу поруч надрукуйте найменування підприємства, якому необхідно отримати дані кошти.

4. Вкажіть, на підставі якого договору складається акт взаєморозрахунків. Тут слід зазначити номер цього документа і дату, від якої він набув чинності. Дуже часто підставою складання такого акта можуть служити кілька контрактів. У цьому випадку можете просто перерахувати номери договорів і дати їх оформлення.

5. Занесіть до акту загальну суму за договором або договорами (якщо їх було декілька). Спочатку вкажіть її числове значення, а в дужках пропишіть її повністю. Після цього поставте всі необхідні підписи сторін (як правило, необхідні підписи керівників компаній та їх головних бухгалтерів), печатки і дату.