Як обгрунтувати тему

Як обгрунтувати тему

Дехто стверджує, що вибір та обґрунтування теми наукового дослідження, яке буде оформлено у вигляді дисертаційної роботи - вже майже половина справи. І дійсно, якщо це дисертація на здобуття звання кандидата наук, то вибір і обґрунтування теми дисертації відбувається в перші три місяці з дня початку навчання в аспірантурі. Обґрунтування теми дозволяє провести попередній аналіз проблеми, що вивчається, і намітити шляхи її вирішення.

Інструкція

1. При виборі теми кандидатської або докторської дисертації від здобувача потрібно обґрунтувати її новизну, корисність і достовірність проведених досліджень. Наукова новизна є основною вимогою до теми дисертаційної роботи і органічно пов 'язана з нею. Обґрунтовуючи наукову новизну, здобувач обґрунтовує і тему.

2. Вивчіть всю літературу з предмета вашого дослідження, проведіть інформаційний пошук за своєю темою, визначте, якою мірою вона пов 'язана і перекривається проведеними раніше науковими дослідженнями і захищеними до вас дисертаціями. Вивчіть літературу та інформацію з даного питання за останні 10-15 років. Перегляньте автореферати, ознайомтеся зі змістом книг, наукових звітів, статей з цього питання, всім, що було надруковано у вітчизняних і зарубіжних наукових і періодичних виданнях.

3. Одночасно з вивченням інформації виконайте конструктивну критику пропонованих у ній рішень і гіпотез, вкажіть причини, через які вони могли застаріти або бути некоректними, чому раніше запропоновані рішення не задовольняють нових практичних потреб і обгрунтуйте необхідність пошуку нових рішень. Закінчте обґрунтування новизни короткими висновками і перерахуйте основне коло питань, яке буде вирішено і досліджено у вашій науковій роботі

4. При обґрунтуванні теми необхідно довести і корисність результатів майбутнього дослідження. Таким фактором буде досягнення позитивних результатів при використанні даних наукової розробки, пропонованої методики або технології у виробництві, науці, суспільстві чи освіті.

5. Достовірність в обґрунтуванні теми підтвердите закладеними в практичну частину дисертації багаторазовими перевірками результатів під час експериментів і спостережень, зверненням до статистичних даних, отриманих з різних незалежних джерел.

6. Складене вами обґрунтування теми з додатком списку ваших наукових публікацій має бути обговорено на засіданні кафедри. За його результатами дається рекомендація для затвердження обраної теми на засіданні Вченої Ради факультету або ВНЗ.